Корисничке алатке

Алатке сајта


град_пирот

Град Пирот

Град Пирот (раније општина Пирот), јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Пирот и још 71 насељено место.1)

Град има површину од 1.232 квадратна километра и 57.928 становника.

Политичко уређење

Статус града Пирота је уређен Законом о локалној самоуправи. Органи града су: Скупштина града, градоначелник, Градско веће и Градска управа.

Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 56 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Градоначелник је извршни орган града. Он представља и заступа град. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина града из реда одборника. Градоначелник има заменика којег бира Скупштина града на предлог градоначелника.

Градско веће је извршни орган града. Чине га градоначелник, заменик градоначелника и највише 9 чланова које бира Скупштина града. Градоначелник је председник Градског већа.

Градска управа је јединствен орган града. Врши управне послове у оквиру права и дужности града и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине града, градоначелника и Градског већа. Градском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје града Пирота обухвата укупно 72 насељена места:

 1. Бериловац
 2. Беровица
 3. Бела
 4. Барје Чифлик
 5. Блато
 6. Басара
 7. Базовик
 8. Брлог
 9. Велика Лукања
 10. Велики Суводол
 11. Велики Јовановац
 12. Велико Село
 13. Височка Ржана
 14. Војнеговац
 15. Враниште
 16. Власи
 17. Градашница
 18. Гостуша
 19. Гњилан
 20. Градиште
 21. Горња Држина
 22. Добри До
 23. Дојкинци
 24. Држина
 25. Засковци
 26. Извор
 27. Јалботина
 28. Јеловица
 29. Камик
 30. Копривштица
 31. Костур
 32. Крупац
 33. Куманово
 34. Мали Суводол
 35. Мали Јовановац
 36. Милојковац
 1. Мирковци
 2. Нишор
 3. Нови Завој
 4. Обреновац
 5. Ореовица
 6. Осмаково
 7. Орља
 8. Пирот
 9. Пољска Ржана
 10. Присјан
 11. Паклештица
 12. Покровеник
 13. Пасјач
 14. Понор
 15. Петровац
 16. Планиница
 17. Расница
 18. Рагодеш
 19. Росомач
 20. Рсовци
 21. Рудиње
 22. Сиња Глава
 23. Славиња
 24. Срећковац
 25. Суково
 26. Сопот
 27. Станичење
 28. Трњана
 29. Темска
 30. Топли До
 31. Церев Дел
 32. Церова
 33. Црноклиште
 34. Црвенчево
 35. Чиниглавци
 36. Шугрин

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Град Пирот у свом саставу нема градских општина.
град_пирот.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/06 22:58