Корисничке алатке

Алатке сајта


град_лозница

Град Лозница

Град Лозница, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Лозницу и још 53 насељена места.1)

Град има површину од 612 квадратних километара и 79.327 становника.

Политичко уређење

Статус града Лознице је уређен Законом о локалној самоуправи. Органи града су: Скупштина града, градоначелник, Градско веће и Градска управа.

Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 59 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Градоначелник је извршни орган града. Он представља и заступа град. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина града из реда одборника. Градоначелник има заменика којег бира Скупштина града на предлог градоначелника.

Градско веће је извршни орган града. Чине га градоначелник, заменик градоначелника и 9 чланова које бира Скупштина града. Градоначелник је председник Градског већа.

Градска управа је јединствен орган града. Образује се за вршење управних послова у оквиру права и дужности града и одређених стручних послова за потребе Скупштине града, градоначелника и Градског већа. Градском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје града Лознице обухвата укупно 54 насељена места:

 1. Бања Ковиљача
 2. Башчелуци
 3. Брадић
 4. Брезјак
 5. Брњац
 6. Велико Село
 7. Воћњак
 8. Горња Ковиљача
 9. Горње Недељице
 10. Горња Бадања
 11. Горња Борина
 12. Горња Сипуља
 13. Горњи Добрић
 14. Грнчара
 15. Доња Бадања
 16. Доња Сипуља
 17. Доњи Добрић
 18. Доње Недељице
 19. Драгинац
 20. Зајача
 21. Јадранска Лешница
 22. Јаребице
 23. Јелав
 24. Јошева
 25. Југовићи
 26. Каменица
 27. Клупци
 1. Козјак
 2. Коренита
 3. Крајишници
 4. Лешница
 5. Липнички Шор
 6. Липница
 7. Лозница
 8. Лозничко Поље
 9. Милина
 10. Ново Село
 11. Пасковац
 12. Плоча
 13. Помијача
 14. Рибарица
 15. Руњани
 16. Симино Брдо
 17. Слатина
 18. Стража
 19. Ступница
 20. Текериш
 21. Трбосиље
 22. Трбушница
 23. Тршић
 24. Филиповићи
 25. Цикоте
 26. Чокешина
 27. Шурице

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Град Лозница у свом саставу нема градских општина.
град_лозница.txt · Последњи пут мењано: 2024/02/17 15:23