Корисничке алатке

Алатке сајта


град_зајечар

Град Зајечар

Град Зајечар, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Зајечар и још 41 насељено место.1)

Град има површину од 1.068 квадратних километара и 59.461 становника.

Политичко уређење

Статус града Зајечара је уређен Законом о локалној самоуправи. Органи града су: Скупштина града, градоначелник, Градско веће и Градска управа.

Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 50 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Градоначелник је извршни орган града. Он представља и заступа град. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина града из реда одборника. Градоначелник има заменика којег бира Скупштина града на предлог градоначелника.

Градско веће је извршни орган града. Чине га градоначелник, заменик градоначелника и 9 чланова које бира Скупштина града. Градоначелник је председник Градског већа.

Градска управа је јединствен орган града. Врши управне послове у оквиру права и дужности града и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине града, градоначелника и Градског већа. Градском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје града Зајечара обухвата укупно 42 насељена места:

  1. Боровац
  2. Брусник
  3. Велика Јасикова
  4. Велики Извор
  5. Велики Јасеновац
  6. Вражогрнац
  7. Вратарница
  8. Врбица
  9. Гамзиград
  10. Глоговица
  11. Горња Бела Река
  12. Градсково
  13. Грлиште
  14. Грљан
  15. Дубочане
  16. Заграђе
  17. Зајечар
  18. Звездан
  19. Јелашница
  20. Кленовац
  21. Копривница
  1. Ласово
  2. Леновац
  3. Лесковац
  4. Лубница
  5. Мала Јасикова
  6. Мали Извор
  7. Мали Јасеновац
  8. Мариновац
  9. Метриш
  10. Николичево
  11. Планиница
  12. Прлита
  13. Рготина
  14. Салаш
  15. Селачка
  16. Табаковац
  17. Трнавац
  18. Халово
  19. Чокоњар
  20. Шипиково
  21. Шљивар

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Град Зајечар у свом саставу нема градских општина.
град_зајечар.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/13 22:49