Корисничке алатке

Алатке сајта


град_бор

Град Бор

Град Бор (раније општина Бор), јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Бор и још 13 насељених места.1)

Град има површину од 856 квадратних километара и 48.615 становника.

Политичко уређење

Статус града Бора је уређен Законом о локалној самоуправи. Органи града су: Скупштина града, градоначелник, Градско веће и Градска управа.

Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 35 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Градоначелник је извршни орган града. Он представља и заступа град. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина града из реда одборника. Градоначелник има заменика којег бира Скупштина града на предлог градоначелника.

Градско веће је извршни орган града. Чине га градоначелник, заменик градоначелника и 9 чланова које бира Скупштина града. Градоначелник је председник Градског већа.

Градска управа је јединствен орган града. Образује се за вршење управних послова у оквиру права и дужности града и одређених стручних послова за потребе Скупштине града, градоначелника и Градског већа. Градском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје града Бора обухвата укупно 14 насељених места:

 1. Бор
 2. Брестовац
 3. Бучје
 4. Горњане
 5. Доња Бела Река
 6. Злот
 7. Кривељ
 1. Лука
 2. Метовница
 3. Оштрељ
 4. Слатина
 5. Танда
 6. Топла
 7. Шарбановац

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Град Бор у свом саставу нема градских општина.
град_бор.txt · Последњи пут мењано: 2024/02/17 15:09