Брацо Ковачевић

Брацо Ковачевић (Тодорово, ФНРЈ, 5. март 1952), српски социолог, универзитетски професор и доктор социолошких наука.

Биографија

Факултет политичких наука у Сарајеву, одсјек социологија, уписао је 1973. и завршио 1977. године. На истом факултету је 1987. одбранио докторску дисертацију под називом „Концепција хегемоније Антонија Грамшија”. Од школске 1993/94. предаје предмет Социологија на Правном факултету у Бањој Луци.

Радови

Проф. др Брацо Ковачевић објавио је 45 књига, а неке од њих су:

  • Грамши и марксизам (Концепција хегемоније Антонија Грамшија), Бања Лука, „Глас”, 1986.
  • Од утопије до тоталитаризма, Нови Сад, „Светови”, 1995.
  • Рат, Нови Сад, „Светови”, 1995.
  • Цивилно друштво (у Босни и Херцеговини), Бања Лука, Правни факултет — Центар за публикације, 2003.
  • Савремена социологија, Бања Лука, Правни факултет — Центар за публикације, 2009.

Спољне везе

Штампање