Корисничке алатке

Алатке сајта


агенција_за_шуме_републике_српске

Агенција за шуме Републике Српске

Агенција за шуме Републике Српске, бивша републичка управна организација у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

Организација

На челу Агенције за шуме налазио се директор. Представљао је Агенцију и руководио њеним радом, а одговоран је био министру пољопривреде, шумарства и водопривреде. Испод њега су се налазили помоћници директора који су руководили секторима и начелници одјељења.

Унутар Агенције за шуме директор је могао формирати стручни колегијум као своје савјетодавно тијело. Колегијум су чинили директор и помоћници директора. Према потреби, састав колегијума се могао проширити.

Организационе јединице у сједишту биле су Сектор за управљање и газдовање шумама и Сектор за економске, правне и опште послове. У саставу сектора налазила су се одјељења. Изван сједишта оснивале су се подручне јединице. Њихова сједишта су била у Мркоњић Граду, Власеници и Фочи.

Дјелокруг

Агенција за шуме Републике Српске је вршила стручне и техничке послове који су се односили на:1)

 • израду планских докумената;
 • праћење спровођења планских докумената и вођење регистра планских докумената;
 • обезбјеђење спровођења инвентуре шума на великим површинама;
 • вођење евиденција и катастра шума и шумског земљишта;
 • праћење здравственог стања шума;
 • праћење утрошка средстава посебних намјена за шуме;
 • стручну координацију послова који су у вези са приватним шумама и мјере подршке приватним шумовласницима;
 • вршење општих, регионалних шумско-развојних и ловних планирања;
 • обезбјеђење информација о стању на тржишту дрвних и осталих шумских производа;
 • утврђивање неопходног минимума шумских дрвних сортимената, локалним предузећима за механичку прераду дрвета, са подручја са којег ти сортименти потичу;
 • сарадњу у примијењеним истраживањима;
 • развој стандарда и преношења знања у шумарству;
 • промоцију интересних група у процесу планирања и одрживог газдовања шумским ресурсима свих облика својине;
 • као и друге послове у складу са законом и другим прописима.

Сродни чланци

1)
Члан 44. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број 118/08)
агенција_за_шуме_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/13 22:31