Корисничке алатке

Алатке сајта


филозофски_факултет_у_бањој_луци

Филозофски факултет у Бањој Луци

Филозофски факултет у Бањој Луци (ФФБЛ), организациона јединица Универзитета у Бањој Луци.

Историја

Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци основан је средином 1993. доношењем Закона о универзитету. Прва генерација студената започела је студије академске 1994/95. године. Прије оснивања Филозофског факултета постојало је организовано школовање наставног кадра — учитељска школа (од 1933) и Виша педагошка школа (од 1950) која је трансформисана у Педагошку академију. Дана 1. октобра 1994. почео је рад Филозофског факултета са седам студијских одсјека.

Након двије године рада, од четири студијска одсјека Филозофског факултета (географија, математика, физика и биологија), дана 12. јуна 1996, формиран је Природно-математички факултет, а након двије године од Одсјека за физичко васпитање формиран је Факултет за физичко васпитање и спорт.

Одлуком Управног одбора Универзитета у Бањој Луци од 27. марта 2009. долази до издвајања 9 лиценцираних студијских програма и формирања Филолошког факултета и Факултета политичких наука. До тог момента, са 15 студијских програма Филозофски факултет је по броју студијских програма, студената и професора био највећи факултет Универзитета у Бањој Луци, а вјероватно и у Босни и Херцеговини.

Студијски програми

На првом циклусу студија на Филозофском факултету постоје сљедећи студијски програми, као и листа стручних и академских звања која се стичу завршетком:

  • Филозофија (професор филозофије) — 180 ECTS (трогодишњи студиј);
  • Педагогија (дипломирани педагог) — 240 ECTS (четворогодишњи студиј);
  • Психологија (дипломирани психолог) — 180 ECTS (трогодишњи студиј);
  • Историја (професор историје) — 240 ECTS (четворогодишњи студиј);
  • Учитељски студиј (професор разредне наставе) — 240 ECTS (четворогодишњи студиј);
  • Предшколско васпитање (дипломирани васпитач) — 180 ECTS (трогодишњи студиј).

Након завршеног првог циклуса студија кандидат може уписати на филозофском факултету и други циклус који траје једну годину (60 ECTS) или двије године (120 ECTS) у зависности од трајања првог циклуса.

Извори

Спољне везе

филозофски_факултет_у_бањој_луци.txt · Последњи пут мењано: 2022/09/04 22:24