Уставни закон за спровођење Амандмана на Устав Републике Српске Крајине (1992)


УСТАВНИ ЗАКОН
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АМАНДМАНА НА УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КРАЈИНЕ


Члан 1.

Амандмани I до VI на Устав Републике Српске Крајине (у даљњем тексту: Амандмани) примјењују се од дана када их прогласи Скупштина Републике Српске Крајине, ако у погледу примјене појединих њихових одредби није овим законом другачије одређено.

Члан 2.

До избора посланика Скупштине Републике Српске Крајине, у складу са Уставом Републике Српске Крајине, Скупштину Републике Српске Крајине чине посланици изабрани у Скупштину Српске аутономне области Крајине конституисане дана 20. августа 1991. године, посланици изабрани у Велику Народну скупштину Српске области Славонија, Барања и Западни Срем конституисане дана 30. априла 1991. године и посланици изабрани у Народну скупштину Српске Аутономне Области Западна Славонија конституисане дана 17. октобра 1991. године.

Члан 3.

На првом засједању, након проглашења Амандмана, Скупштина Републике Српске Крајине ће изабрати предсједника Скупштине Републике Српске Крајине и два потпредсједника, предсједника Републике и Владу Републике Српске Крајине, у складу са одредбама Амандмана II., III. и IV.

Мандат лица из става 1. овог члана трајаће до избора посланика Скупштине Републике Српске Крајине у складу са Уставом Републике Српске Крајине.

Члан 4.

На територији Републике Српске Крајине примјењиваће се закони које су донеле скупштине досадашњих српских аутономних области Крајина, Славонија, Барања и Западни Срем и Српске аутономне области Западна Славонија, и то:

 1. Закон о територијалној организацији и локалној управи Републике Српске Крајине
 2. Закон о влади
 3. Закон о министарствима
 4. Закон о мјерама за случај ванредног стања
 5. Кривични закон Републике Српске Крајине
 6. Закон о одбрани Републике Српске Крајине
 7. Закон о судовима
 8. Закон о територијалној надлежности судова Републике Српске Крајине
 9. Закон о јавном тужилаштву
 10. Закон о судовима за прекршаје
 11. Закон о прекршајима
 12. Закон о прекршајима против јавног реда и мира
 13. Закон о службеној употреби језика и писма
 14. Закон о печату државних и других органа Републике Српске Крајине
 15. Закон о проглашењу јунака
 16. Закон о јавним приходима и јавним расходима
 17. Закон о порезу на добит корпорација
 18. Закон о порезима на имовину
 19. Закон о доприносима на доходак грађана
 20. Закон о доприносима за социјално осигурање
 21. Закон о порезу на промет
 22. Закон о контроли, утврђивању и наплати јавних прихода
 23. Закон о јавном информисању
 24. Закон о оснивању јавног предузећа ПТТ саобраћаја Републике Српске Крајине
 25. Закон о оснивању јавног предузећа за истраживање, производњу и промет нафте, деривата нафте и природног гаса
 26. Закон о оснивању јавног предузећа за пренос и дистрибуцију електричне енергије
 27. Закон о просвјети и школству
 28. Закон о јавном правобранитељству
 29. Закон о браку и породичним односима
 30. Закон о матичним књигама
 31. Закон о личној карти
 32. Закон о наслеђивању
 33. Закон о промету непокретности
 34. Закон о државној управи
 35. Закон о ванпарничном поступку
 36. Закон о јавним предузећима
 37. Закон о радним односима
 38. Закон о пензијско-инвалидском осигурању
 39. Закон о експропријацији
 40. Закон о извршењу кривичних и прекршајних санкција
 41. Закон о радним односима у државним органима
 42. Закон о адвокатури
 43. Закон о здравственој заштити
 44. Закон о запошљавању

Закони из става 1. овог члана који нису у складу са Уставом Републике Српске Крајине и овим Амандманима морају се ускладити до 31. маја 1992. године.

Члан 5.

Скупштине, владе и органи досадашњих аутономних области: Српске аутономне области Крајина, Српске области Славонија, Барања и Западни Срем, Српске аутономне области Западне Славоније настављају са радом до доношења статута српске области на основу закона о територијалној организацији Републике Српске Крајине и локалној управи.

Члан 6.

Овај закон ступа на снагу када га прогласи Скупштина Републике Српске Крајине.

Сродни чланци

Извори

 • „Службени гласник Републике Српске Крајине”, број 2/92
Штампање