Корисничке алатке

Алатке сајта


уредба_о_ордену_светог_саве_у_српској_православној_цркви_1986

Уредба о ордену Светог Саве у Српској православној цркви (1986)


На основу члана 69 тачке 25 Устава Српске православне цркве, Свети архијерејски сабор, одлуком АСБр. 13/зап. 59 од 22. маја 1986. године доноси


УРЕДБУ
О ОРДЕНУ СВЕТОГ САВЕ
У СРПСКОЈ ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВИ


Члан 1

Српска православна црква установљава орден Светог Саве у част и захвалност свом највећем Светитељу, духовном оцу и учитељу Светом Сави, а поводом 800-годишњице његовог рођења.

Члан 2

Орден Светог Саве се уводи у Српској православној цркви на основу одлуке Светог архијерејског сабора АСБр. 22/зап. 24 од 26. маја 1985. године који гласи:

„Поводом прославе 800-годишњице рођења Светог Саве установити орден Светог Саве, којим би се одликовала духовна и световна лица за нарочите заслуге за Српску православну цркву.

Ставити у дужност Светом архијерејском синоду да испита могућност нацрта и израде овог ордена, као и да изради Уредбу о одликовању“.

Члан 3

Опис ордена: Орден Светог Саве издаје се у три степена или реда: првог степена, другог степена и трећег степена.

а) Лице ордена – страна прва – има основни симбол – крст у чијем средишту се налази рељефни приказ лика Светог Саве према фресци из манастира Милешеве;
- Између страна крста налазе се рељефни приказ српског средњевековног грба – двоглави орао;
- Изнад крста је рељефни приказ митре, који је у исто време и покретна веза са лентицом;
- Метални делови су у позлати, а чиста поља се попуњавају емајлом у бојама српске тробојке: први степен – бело, други степен – црвено и трећи степен – плаво.

б) Наличје ордена – друга страна – основни симбол је крст у чијем средишту се налази рељефни приказ грба Српске православне цркве са годином 1986 (хиљаду деветсто осамдесет шеста);
- Између страна крста налазе се рељефни прикази српског средњевековног грба, а изнад крста рељефни приказ митре, који је истовремено покретна веза са лентицом.
Обрада и боја – као на предњој страни.

Степени ордена се разликују бојама и квалитетом позлате.

Сва три степена се носе на ленти око врата и досежу до средине груди.

Члан 4

Одлуком Светог архијерејског сабора одликују се, на предлог једног или више чланова Светог архијерејског сабора, Патријарх и архијереји Српске православне цркве, а сва остала духовна и световна лица, као и установе, одликују се одлуком Светог архијерејског синода, а на предлог надлежног архијереја.

Сва духовна и световна лица из реда других цркава и земаља одликују се одлуком Светог архијерејског синода.

Члан 5

Орден се додељује декретом и граматом Светог архијерејског сабора, односно Светог архијерејског синода.

У грамати се најкраће наводе заслуге лица која примају одликовање.

Декрете и грамате о додељивању ордена потписује Патријарх, односно његов заменик – члан Светог архијерејског синода.

Уз декрет и грамату се прилажу знаци ордена.

Члан 6

Одлуке о одликовању орденом Светог Саве објављују се у службеном листу Српске православне цркве.

Биографије и заслуге примаоца ордена објављују се у једном од листова Српске православне цркве.

Члан 7

Лица која су примала орден нижег реда, могу примити за своје веће заслуге орден вишег реда, пошто је прошло најмање три године од ранијег одликовања.

У случају да се лице одликовано орденом Светог Саве у току доцнијег живота огреши о Српску православну цркву, па буде кажњено, било којом црквеном казном због тога, одлука о додељивању ордена се анулира.

Члан 8

Списак лица одликованих орденом Светог Саве води канцеларија Светог архијерејског синода на челу са главним секретаром. Ова канцеларија отправља и свршава све послове у вези овога.

Члан 9

Орден се израђује на основу одлуке Светог архијерејског сабора, а Свети архијерејски синод надзирава и контролише сваку нову израду издања, која се поручује према потреби.

Члан 10

Ордени Светог Саве се чувају у трезору Светог архијерејског синода. Њиме руководе тројица сакључара, на челу са главним секретаром Светог архијерејског синода. Другу двојицу сакључара бира Свети архијерејски синод на четири године.

Члан 11

Издаци за набавку и израду ордена Светог Саве падају на терет Светог архијерејског синода.

Ови расходи се покривају приходима од такса на додељивање ордена уз додатак од 40% од цене.

Таксу за ордене, које примају великодостојници Српске православне цркве подносе примаоци ордена.

Таксу за ордене које Српска православна црква додељује духовним или световним лицима других цркава и држава подноси Свети архијерејски синод из средстава која се остваре вишком од 40% од цене коштања за набављене ордене.

Таксе за ордене додељене на предлог епархијских Архијереја, падају на терет надлежних епархија.

Члан 12

Пословање и књиговодство око прихода и расхода ордена води канцеларија Светог архијерејског синода. Висину таксе на орден одређује Свети архијерејски синод.

Сва пословања надзирава и одобрава Свети архијерејски сабор.

Члан 13

Ова уредба ступа на снагу када је одобри Свети архијерејски сабор Српске православне цркве а пошто се објави у „Гласнику“, њеном службеном листу.

Сродни чланци

уредба_о_ордену_светог_саве_у_српској_православној_цркви_1986.txt · Последњи пут мењано: 2024/04/12 21:54