Корисничке алатке

Алатке сајта


унија_студената_републике_српске

Унија студената Републике Српске

Унија студената Републике Српске (УСРС), кровна студентска организација у Републици Српској.

Историја

Унија је основана 26. септембра 1999. године под називом „Студентска унија Републике Српске” као студентска, непрофитна и невладина организација отворена за све студенте који студирају на универзитетима у Републици Српској.

Од 1. новембра 2008. дјелује под називом „Унија студената Републике Српске” у складу са Законом о Унији студената Републике Српске (2009)1) и Законом о студентском организовању (2016).2)

Унија студената, као асоцијација студентских парламената свих високошколских установа Републике, пуноправна је чланица Европске студентске уније (енгл. European Students' Union), те регионалне иницијативе Students for Stability – South East InitativeGroup (SEIG) и Омладинског савјета Републике Српске.3)

Дјелокруг

Унија усклађује рад студентских парламената свих високошколских установа Републике на заједничким програмима, расправља о питањима од заједничког интереса за студенте, те руководи активностима у области међународне сарадње. Унија је надлежна да:4)

  • представља и заступа студенте пред органима Републике Српске;
  • усклађује рад студентских представничких тијела;
  • прати и унапређује интересе студената на нивоу Републике;
  • учествује у изради прописа у области високог образовања и студентског стандарда и прати њихово спровођење;
  • брине се о условима у којима дјелују студентска представничка тијела;
  • именује представнике студената у међународне студентске организације и друге организације у којима учествују представници студената;
  • афирмише и подстиче академску мобилност и међународну размјену студената;
  • организује и учествује у организацији и финансирању домаћих и међународних пројеката чији је циљ побољшање општег положаја студената и заштита њихових интереса на локалном, регионалном, државном и међународном нивоу; и
  • обавља и друге послове од интереса за студенте.

Спољне везе

1)
Закон о Унији студената Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 71/09)
2)
Закон о студентском организовању („Службени гласник Републике Српске”, број 58/16)
4)
Члан 19. Закона о студентском организовању
унија_студената_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2024/01/22 22:45