Указ о постављењу епископа Жичке епархије (1919)


У име
ЊЕГОВОГ ВЕЛИЧАНСТВА
ПЕТРА I.
по милости Божјој и вољи Народној
Краља Срба, Хрвата и Словенаца
Ми
Александар Наследник Престола


На предлог Нашег Министра Вера
а на основу члана 25 и 26 закона о црквеним властима,
постављамо:


за епископа жичке епархије посвећенога епископа Др. Николаја Велимировића.

Наш Министар Вера нека изврши овај Указ.


18 маја 1919 год.
у Београду.


АЛЕКСАНДАР, с. р.


Министар Вера,
Алауповић, с. р.

Сродни чланци

Извори

  • „Службене новине Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца”, број 50/1919
Штампање