Корисничке алатке

Алатке сајта


резолуција_о_заштити_уставног_поретка_и_проглашењу_војне_неутралности_републике_српске_2017

Резолуција о заштити уставног поретка и проглашењу војне неутралности Републике Српске (2017)


Полазећи од статуса Републике Српске потврђене Општим оквирним споразумом за мир у Босни и Херцеговини (Дејтонски споразум) као потписнице свих његових анекса,

Имајући у виду да је у Босни и Херцеговини вођен један од трагичних сукоба у региону што је резултирало и посебним Анексом 1 Б Дејтонског споразума под називом Споразум о регионалној стабилизацији,

Настављајући позицију стране учеснице у закључењу Договорених основних принципа (Женевски принципи) од 8. септембра 1995. године и Наставка договорених основних принципа (Њујоршки принципи) од 26. септембра 1995. године као темеља Дејтонског споразума,

Потврђујући опредјељење за досљедно поштовање обавезе провођења Дејтонског споразума у складу са Споразумом од 29. августа 1995. године којим је Република Српска овластила Савезну Републику Југославију чија права и обавезе сада има Република Србија, да у име Републике Српске потпише мировни споразум,

Прихватајући тумачење Европске комисије за демократију путем права (Венецијанске комисије) дато под бројем 337/2005 од 10/11. јуна 2005. године, по коме се Бечка конвенција о праву међународних уговора односи и на ентитете у Босни и Херцеговини и анексе Дејтонског споразума,

Имајући у виду Споразум о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Српске и Републике Србије од 26.септембра 2006. године који је закључен у складу са чланом 3. тачка 2 а Устава Босне и Херцеговине,

Потврђујући став Народне скупштине Републике Српске о демилитаризацији Босне и Херцеговине као стратешком рјешењу за послијератну ситуацију,

Народна скупштина Републике Српске, на основу члана 68. и 70. Устава Републике Српске, чл. 182. и 184. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17), Народна скупштина Републике Српске на Двадесет другој сједници одржаној 18. октобра 2017. године, донијела је сљедећу


РЕЗОЛУЦИЈУ
О ЗАШТИТИ УСТАВНОГ ПОРЕТКА И ПРОГЛАШЕЊУ ВОЈНЕ НЕУТРАЛНОСТИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


1.

Република Српска је трајно опредјељена за поштовање уставног поретка Босне и Херцеговине настале међународним уговором уз гаранције великих сила и потписе Србије и Хрватске. Дејтонски споразум је дио међународног права и његови анекси као проведбени споразуми могу се мијењати само уз споразуме страна – Републике Српске и Федерације БиХ.

2.

По Уставу Република Српска је јединствен и недјељив уставноправни ентитет у саставу Босне и Херцеговине, самостално обавља своје уставотворне, законодавне, извршне и судске функције које нису изричито Анексом 4. – Уставом БиХ, додијељене институцијама Босне и Херцеговине.

3.

Територија Републике Српске је јединствена, недјељива и неотуђива у складу са чланом 3. Дејтонског споразума и Анексом 2. Дејтонског споразума под називом Споразумом о граничној линији између ентитета и односним питањима. Територија Републике Српске у проценту 49% и 51% територије Федерације су неотуђиво право у оквиру међународно признатих граница Босне и Херцеговине. То потврђује и Арбитражна одлука којом је успостављен Брчко-дистрикт Босне и Херцеговине као сувласништво (кондоминијум) оба ентитета, без успостављања територије Босне и Херцеговине.

4.

Територија Републике Српске не може бити отуђена на било који начин мимо Устава и закона, нити јој се може утврдити и уписати друго својство. Сваки покушај ускраћивања свих суверених права над територијом Републике Српске сматраће се кршењем уставног поретка и међународног права и неће производити правно дејство.

5.

Република Српска је опредјељена да сваки будући статус координише са Републиком Србијом као потписницом Дејтонског споразума. У складу с тим Народна скупштина Републике Српске доноси одлуку о проглашавању војне неутралности Републике Српске у односу на постојеће војне савезе до евентуалног расписивања референдума у Републици Српској на коме би се донијела коначна одлука о том питању.

6.

Народна скупштина утврђује обавезу свих органа и институција Републике Српске на провођење ове Резолуције, примјењујући уставне надлежности Републике. Свако супротно поступање биће санкционисано у складу са законом.

7.

Народна скупштина обавезује на поштовање ове Резолуције и све представнике из Републике Српске у заједничким институцијама Босне и Херцеговине, јер су бирани у Републици Српској која је по уставу и закону изборна јединица. Обавеза се односи и на представнике из Републике Српске у међународним организацијама и форумима.

8.

Народна скупштина обавезује Владу и све друге органе и институције да обавјештавају Народну скупштину о активностима које предузимају на спречавању покушаја кршења Дејтонског споразума и Устава Републике.

9.

Претходно донесени акти Народне скупштине Републике Српске који се односе на пуноправно чланство у војним савезима, престају да важе.


Број: 02/1-021-1094/17
18. октобра 2017. године
Бања Лука


Предсједник
Народне скупштине
Недељко Чубриловић, с. р.

Сродни чланци


Rezolucija o zastiti ustavnog poretka i proglasenju vojne neutralnosti Republike Srpske (2017)

резолуција_о_заштити_уставног_поретка_и_проглашењу_војне_неутралности_републике_српске_2017.txt · Последњи пут мењано: 2024/04/11 15:12