Одлука да се приступи формирању Републике Српске Босне и Херцеговине (1991)


Полазећи од уставног права народа на самоопредјељење и самоорганизовање, Скупштина српског народа у БиХ, на сједници од 21. децембра 1991. године, доноси


ОДЛУКУ ДА СЕ ПРИСТУПИ ФОРМИРАЊУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


I

Приступа се припремама за формирање Републике Српске Босне и Херцеговине, као федералне јединице у саставу савезне државе Југославије, у случају да хрватска и муслиманска национална заједница одлуче да промијене свој однос према Југославији.

II

У складу са резултатима плебисцита српског народа у Босни и Херцеговини, Република Српска Босна и Херцеговина формираће се најкасније до Српске нове 1992. године.

III

Активности на формирању Републике Српске Босне и Херцеговине спровешће органи Скупштине српског народа у Босни и Херцеговини.


Број 02-60/91
21. децембра 1991. године
Сарајево


Предсједник
Скупштине српског
народа у БиХ,
Мр Момчило Крајишник, с. р.

Сродни чланци

Извори

  • „Службени гласник српског народа у Босни и Херцеговини”, број 1/92
Штампање