Корисничке алатке

Алатке сајта


облици_казивања

Облици казивања

Облици казивања или форме приповедања, начини на које је организована грађа у књижевном делу.

Постоје:1)

 • приповедање у првом лицу, када лик у књижевном делу учесник у догађају, о коме говори као приповедач у своје име
 • приповедање у трећем лицу, када приповедач као објективни посматрач говори о догађајима у којима није учесник
 • хронолошко приповедање је излагање догађаја по редоследу по коме су се они догодили
 • ретроспекција или ретрспективно приповедање када се догађаји описују обрнутим редоследом, од прошлости ка садашњости
 • опис или дескрипција је описивање бића, предмета или појава2)3)
  • ентеријер, опис унутрашњег простора
  • екстеријер, опис спољашњег простора
  • пејзаж је опис природе. Значајну улогу у описивању имају чулни утисци (боје, мириси, звуци) и атмосфера.4)
  • портрет је опис лица, одела, појаве неке особе, али и њених карактерних особина и осећања. Спољашњи портрет описује физичке особине неког лика, а унутрашњи описује карактерне, односно психолошке и моралне особине.
 • монолог у коме се личност не обраћа другој особи, већ самом себи, односно публици. Често се користи у драмској књижевности
 • дијалог је разговор између два или више ликова.

Литература


Oblici kazivanja

1) , 2)
Симеон Маринковић, Славица Марковић, 2012, стр. 18
3)
Симеон Маринковић, Славица Марковић, 2012, стр. 10
4)
Читанка 6, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић, стр. 31
облици_казивања.txt · Последњи пут мењано: 2021/09/05 14:57