Милић Радовановић

Милић Радовановић (Честобродица, 14/26. 1860 — Београд, 29. децембар 1936),1) професор народне економије на Београдском универзигету (1892—1925) и два пута министар финансија (1902 и 1903).

Биографија

Рођен је у ужичком крају.2) Студирао је правне науке у Београду (1884) и Паризу (1885—1888), где је и дипломирао. После завршених студија, од 1888. до 1892. радио је у финансијској, а затим је прешао у судску струку. Године 1892. био је окружни начелник у Смедереву. Од септембра 1892, па све до пензионисања 1925. радио је као професор народне економије на Правном факултету у Београду, најпре на Великој школи, а од 1905. на Београдском универзитету, са малим прекидима када је био министар финансија 1902. и 1903.3)

Значајан допринос је дао у изради привредних закона,4) као што су Закон о државном рачуноводству (1901/1902) и Закон о радњама (1904).5)

Учествовао је у оснивању Земљорадничких задруга и налазио се у њеној централној управи у Београду од 1897.6)

Дела

Објављивао је стручне чланке у „Финансијском прегледу“, „Бранику“, „Отаџбини“ и „Делу“. Његови главни радови су:7)

  • „Стара и нова школа у економској науци“ (1893)
  • „Занатске школе“ (1895)
  • „О пропадању наших заната“ (1897)
  • „Житарске банке“ (1898)
  • „О обезбеђењу стоке“ (1900)
  • „О раздруживању живота и имања код наших породичних задруга“ (1900)
  • „О задружном облику, познатом под именом заједничке набавке намирница и установама за то“ (1905)

Литература

1) , 2) , 4)
Политика, 30. 12. 1936, стр. 10
3) , 5) , 6) , 7)
Реља Поповић, 1928, стр. 782
Штампање