Корисничке алатке

Алатке сајта


битка_код_херонеје_86._пре_христа

Битка код Херонеје (86. пре Христа)

Битка код Херонеје (86. пре Христа), битка Првог митридатовог рата између римске војске под командом Луција Корнелија Суле и понтске војске под командом Архелаја. Битка се одиграла у Беотији крај Херонеје 86. пре Христа. Римска војска је победила далеко бројнију понтску војску, а рат се наставио још годину дана.1)

Сула одлази у Беотију

Сула је заузео Атину 1. марта 86. пре Христа. Након тога заузео је и спалио Пиреј, а понтски војсковођа Архелај се одржао у пирејској тврђави Мунихији.2) Понтски краљ Митридат VI од Понта је преко Тракије и Македоније под командом Таксила послао нову војску од 100.000 пешака, 10.000 коњаника и 90 борних кочија.3) Архелај се тада још увек налазио са флотом у пирејском акропољу Мунихији и није био спреман ни за битку са Сулом, а ни да оде морем.4) Намера му је била да продужи рат и омета снабдевање римске војске.5) Сула је преселио војску у плодније подручје Беотију, тако да није имао проблема са снабдевањем. Многи су сматрали да Сула греши јер пребацује војску у равницу, где долази до изражаја Митридатова бројна коњица и борне кочије, али нису узели у обзир ефекат снабдевања.6)

Сула одбија битку

Архелај се преко Беотије повукао у Тесалију, где је добио Таксилову војску као појачање и онда је војску окупио у Термопилском кланцу. Сула је преко Беотије кренуо према Архелају, а Архелај је кренуо према Фокиди. Имао је на располагању 120.000 војника, а римска војска је била три пута мања.7) Сули је стигло појачање, па се са војском сместио код брда, које се уздизало у средини равнице крај Елатеје. Архелај је Сули понудио битку, али Сула је одбио.8) Када су се војске нашле једна насупрот друге Архелај је више пута нудио битку, али Сула је оклевао због терена и због бројчане надмоћи непријатеља.9) Због бројчане надмоћи Архелајева војска је са презиром гледала римску војску, па су због тога лоше одржавали дисциплину и борбени поредак.10) Међутим када је Архелај кренуо долином Кефиса Сула га је следио чекајући погодну прилику. Сула се са својом војском након тога преместио нешто јужније долином Кефиса на место бившега акропоља Парапотамија.11) Заузимањем Парапотамија као веома јакога упоришта јужно од Архелајева логора понтска војска је била угрожена, па је Архелај морао да се премести дуж реке према Херонеји.

Сула одабире терен који му одговара за битку

Архелај је након тога кренуо према Херонеји, а Сулини војници из Херонеје молили су Сулу да не препусти њихов град судбини, па је Сула онда послао у Херонеју Аула Габинија са једном легијом.12) Сула је прешао реку Асус и напредовао је до подножја планине Хедилије где се нашао насупрот Архелаја.13) Када се Архелај улогорио на стеновитом терену Херонеје Сула је сматрао да је то добар терен за битку. На стеновитом терену није могла да дође до изражаја понтска надмоћ у коњици и борним кочијама. Осим тога у случају пораза понтска војска не би могла да лако побегне. С друге стране стеновити терен омета коњицу и борне кочије. Сула је повео војску у широку низију Херонеје и развио тако да Архелај није имао друге него да уђе у битку. Нагиб равнице одговарао је римској војсци у оба смера.14) Архелајева војска због неравна терена није могла да дејствује усклађено. Архелај није очекивао да ће Сула понудити битку, тако да није одабрао погодан терен за логоровање крај Херонеје.15)

Битка

Сула је крај Херонеје уочио брдо Туриј, на коме се налазио непријатељ. Наредио да једна јединица заузме брдо. Након тога успоставио је бојну линију са коњицом на обе стране.16) Сула је командовао десним, а Луције Лициније Мурена левим крилом.17) Аул Габиније и Хортенсије су командовали резервом на узвишењима у позадини, да спрече напад са стране.18) Сулина јединица заузела је брдо Туриј, а у тој борби страдало је 3.000 понтских војника.19) Део који је побегао изазвао је метеж у властитој војсци. Сула је одмах напао, док је трајао метеж код непријатеља, а смањујући размак између војски смањио је и ефикасност борних кочија,20) којима је и иначе због стеновитога терена онемоген дуг залет потребан за велику брзину. Архелај је напред послао део коњице да успори римско напредовање, а када су натерани у бекство послао је 60 борних кочија, надајући се да ће оне разбити борбену линију римских легија, али легије су отвориле простор за пролазак кочија, а онда су их уништили у позадини.21) Архелај је раширио своје десно крило да би обухватио Сулину линију, али Хортензије је одмах послао кохорте да спречи обухват.22) Међутим Архелај је са 2.000 коњаника брзо заокренуо и присиљавао је Хортензија да полако уступа простор пред јачом војском.23) Хортензије се удаљавао од главне линије и све више је био опкољен од стране непријатеља. Сула је због тога одмах са деснога крила кренуо у помоћ, а Архелај је одустао од Хортензија и кренуо је према римском десном крилу надајући се да ће их изненадити док Сула не командује десним крилом.24) У исто време Таксил је нападао лево крило са Муреном на челу, па је Сула морао да одлучи где да пошаље помоћ.25) Послао је Хортенсија да са четири кохорте помогне Мурени, а сам Сула се са петом кохортом вратио на десно крило. Појава Суле охрабрила је римску војску, тако да су на том крилу потиснули непријатеље и гањали их до реке и планине Аконтија.26) Сула је онда кренуо да помогне угроженом левом крилу на челу са Муреном. Међутим када је видео да је Луције Лициније Мурена победио онда се придружио потери.

Архелајев пораз

Пошто су му страдала два крила Архелајев центар се поколебао и дао се у бег.27) Међутим нису имали простора да се окрену, а ни да беже, па их је потера сатерала међу камење.28) Неке су Римљани заробили, а неки су побегли према логору. Архелај их је спречио да уђу у логор и натерао да се окрену и суоче са Римљанима. Међутим ту нису имали ни команде ни поретка, а ни простора да се боре, па су убијани на уском простору. У борби је страдао огроман број понћанских војника, тако да је само 10.000 Архелајевих војника побегло до Халкиде. Сула је на попришту битке изградио велики споменик, који су археолози открили 1990.29)

Литература

  • Robin Seager, „Sulla” in The Cambridge Ancient History (Cambridge University Press, 2006), vol. 9, ISBN 0 521 25603 8
  • Mayor, Adrienne, The Poison King: The Life and Legend of Mithradates, Rome's Deadliest Enemy (Princeton, PUP, 2010) ISBN 978-0-691-12683-8
  • McGing, The foreign policy of Mithridates VI Eupator, King of Pontus, Brill , Leiden 1986,ISBN 9004075917 Постоји и веза
1)
Чланак пренесен са Историјске енциклопедије
2)
Плутарх Сула 14
3) , 4) , 5) , 6) , 10)
Плутарх Сула 15
7)
Апијан Митр. рат. 41
8) , 11) , 12)
Плутарх Сула 16
9) , 14) , 15) , 21)
Апијан Митр. рат. 42
13) , 16) , 17) , 18)
Плутарх Сула 17
19) , 20)
Плутарх Сула 18
22) , 23) , 24) , 25) , 26)
Плутарх Сула 19
27) , 28)
Апијан Митр. рат. 44
29)
Мајор
битка_код_херонеје_86._пре_христа.txt · Последњи пут мењано: 2020/03/15 17:22 од жељко_тодоровић