Банско веће

Банско веће, саветодавни орган у бановинама Краљевине Југославије.

Чланове банских већа је постављао и смењивао министар унутрашњих послова на предлог бана. Банска већа у Дунавској и Савској бановини имала су по 30 чланова, у Вардарској, Дринској и Моравској по 25 чланова, а у свим осталим бановинама по 20 чланова.1)

Правилник о организацији, раду, пословном реду и издацима за рад банских већа прописивао је министар унутрашњих послова.

Сродни чланци

1)
Члан 26. Закона о банској управи (1929)
Штампање