Добро дошли на Српску енциклопедију

Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

Следећа ревизија
Претходна ревизија
уредба_о_измјенама_и_допуни_уредбе_о_борачком_додатку_2019 [2019/02/07 15:17]
жељко_тодоровић Нови текст
уредба_о_измјенама_и_допуни_уредбе_о_борачком_додатку_2019 [2019/04/13 21:06] (тренутно)
жељко_тодоровић
Линија 1: Линија 1:
 +====== Уредба о измјенама и допуни Уредбе о борачком додатку (2019) ======
 +{{ https://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​7/​72/​RS_Emblem3.png?​150 }}
 +\\
 +На основу члана 31. став 4. Закона о правима бораца,​ војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”,​ бр. 134/11, 9/12 и 40/12) и члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”,​ број 118/08), по претходно прибављеној сагласности Борачке организације Републике Српске,​ Влада Републике Српске,​ на Четвртој сједници,​ одржаној 17.1.2019. године,​ доноси
  
 +\\
 +<style center>​**УРЕДБУ\\
 +О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ\\
 +УРЕДБЕ О БОРАЧКОМ ДОДАТКУ**</​style>​
 +
 +\\
 +<style center>​**Члан 1.**</​style>​
 +
 +У Уредби о борачком додатку („Службени гласник Републике Српске”,​ бр. 52/13 и 53/14) у члану 9. став 1. мијења се и гласи:
 +
 +„(1) О праву на борачки додатак рјешава првостепени орган, на захтјев странке,​ по мјесту пребивалишта странке.”.
 +
 +Став 2. брише се.
 +
 +Досадашњи ст. 3, 4. и 5. постају ст. 2, 3. и 4.
 +
 +<style center>​**Члан 2.**</​style>​
 +
 +У члану 11. став 1. брише се.
 +
 +Послије става 1, који се брише, додаје се нови став 2, који гласи:
 +
 +„(2) Борцима који су испунили услове из члана 5. став 1. ове уредбе право на мјесечни борачки додатак признаје се од првог дана наредног мјесеца по подношењу захтјева.”.
 +
 +Досадашњи став 2. постаје став 3.
 +
 +<style center>​**Члан 3.**</​style>​
 +
 +Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске”.
 +
 +\\
 +Број: 04/​1-012-2-109/​19\\
 +17. јануара 2019. године\\
 +Бањалука
 +
 +\\
 +Предсједник\\
 +Владе,​\\
 +**Радован Вишковић**,​ с. р.
 +
 +===== Сродни чланци =====
 +  * [[Уредба о борачком додатку (2013)]]
 +  * [[Закон о правима бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (2011)]]
 +
 +===== Извори =====
 +  * „Службени гласник Републике Српске“,​ број 6/19
 +
 +~~NOTOC~~
Штампање