Добро дошли на Српску енциклопедију

Ово је стара верзија документа!


Српска енциклопедија

Српска енциклопедија (srpskaenciklopedija.org), општа електронска енциклопедија за српски народ и српске земље.

Општа — јер садржи свеукупно знање.
Национална — јер потпуније и нарочитије обрађује теме о Србима и њиховим земљама у прошлости и садашњости.

У изради Српске енциклопедије учествују регистровани уредници. Чланци се пишу само ћирилицом.1)2)
Сајт је изворно почео са радом на Видовдан 2012.

Одабрани чланак

Срби, народ словенског поријекла и припадници јужнословенске групе народа, који углавном живе на подручју јужне централне Европе. Српски народ укупно чини око 10,5 милиона људи.

Срби углавном живе у Србији, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Хрватској, Словенији и Македонији. Срби су службено признати као мањина и у Румунији, Мађарској, Албанији, Чешкој и Словачкој.

Читај даље овдје.

Редакција

Редакцију Српске енциклопедије чине сви уредници.

Уредници имају технички статус user и/или editor.

Уређивачки одбор

Уређивачки одбор Српске енциклопедије чине, по правилу, уредници са техничким статусом editor.

Чланове Уређивачког одбора бира сам Уређивачки одбор.3)

1)
Наш сајт (srpskaenciklopedija.org) никако не треба доводити у везу са Српском енциклопедијом у издању Матице српске и САНУ.
2)
Српска енциклопедија не гарантује тачност информација. Садржај користите на властиту одговорност.
3)
Уређивачки одбор ће бити накнадно конституисан од активних уредника.
Штампање