Добро дошли на Српску енциклопедију

Ово је стара верзија документа!


Српска енциклопедија

Српска енциклопедија (srpskaenciklopedija.org), општа електронска енциклопедија за српски народ и српске земље.

Општа — јер садржи свеукупно знање.
Национална — јер потпуније и нарочитије обрађује теме о Србима и њиховим земљама у прошлости и садашњости.

У изради Српске енциклопедије учествују регистровани уредници. Чланци се пишу само ћирилицом.1)2)
Сајт је изворно почео са радом на Видовдан 2012.

Одабрани чланак

Уједињена омладина српска је представљала српски политички покрет, који је основан 27. августа 1866. у Новом Саду. Главни слоган покрета био је „Српство све и свуда”.

Оснивање

Српски студенти у Бечу су након бомбардовања Београда 1862. одлучили да оснују васпитно и књижевно друштво. Прва седница Друштва одржана је 23. децембра 1863. и тада је друштво добило име Зора. Друштво се није ограничавала на књижевну активност него је циљ био да се буди српска национална свест и да се школска омладина припрема за очекиване судбоносне догађаје.

Читај даље овде.

Редакција

Редакцију Српске енциклопедије чине сви уредници.

Уредници имају технички статус user и/или editor.

Уређивачки одбор

Уређивачки одбор Српске енциклопедије чине, по правилу, уредници са техничким статусом editor.

Чланове Уређивачког одбора бира сам Уређивачки одбор.3)

1)
Наш сајт (srpskaenciklopedija.org) никако не треба доводити у везу са Српском енциклопедијом у издању Матице српске и САНУ.
2)
Српска енциклопедија не гарантује тачност информација. Садржај користите на властиту одговорност.
3)
Уређивачки одбор ће бити накнадно конституисан од активних уредника.
Штампање