1 од 5 милиона

1 од 5 милиона (#1од5милиона), удружење у Србији.

Седиште удружења је у Београду, а његов заступник је Теа Вукадин.

Историја

[…]

Организација

1 од 5 милиона је статутарно дефинисано као удружење основано ради остваривања циљева у области обезбеђивања једнаких права за све грађане Србије, социјалне правде, социјалне политике и солидарности између људи. Органи удружења су: Скупштина, Председништво, Програмски одбор и Извршни одбор.

Скупштину чине сви чланови.

Председништво је извршни орган. Председништво има минимум 3 члана. Председник је по функцији члан Председништва. Председник заступа удружење. Заменик председника је овлашћен да у одсуству председника заступа удружење. Заменик председника је члан Председништва.

Програмски одбор је извршни орган. Програмски одбор има 30 чланова.

Извршни одбор је извршни орган. Извршни одбор има укупно 5 чланова.

Сродни чланци

Штампање