Добро дошли на Српску енциклопедију

Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

Обе стране последње ревизије Претходна ревизија
управни_окрузи_србије [2019/04/01 20:20]
жељко_тодоровић
управни_окрузи_србије [2019/04/01 21:39] (тренутно)
жељко_тодоровић
Линија 5: Линија 5:
  
 ===== Делокруг ===== ===== Делокруг =====
 +[{{ https://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​3/​3d/​Okruzi_Srbije.PNG?​250|Управни окрузи Србије}}]
 +
 Органи државне управе могу, по сопственој одлуци,​ да у управном округу врше један или више следећих послова државне управе:​ да решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења,​ да врше надзор над радом ималаца јавних овлашћења и да врше инспекцијски надзор. Орган државне управе који одлучи да у управном округу врши један или више послова државне управе образује своју окружну подручну јединицу. Органи државне управе могу, по сопственој одлуци,​ да у управном округу врше један или више следећих послова државне управе:​ да решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења,​ да врше надзор над радом ималаца јавних овлашћења и да врше инспекцијски надзор. Орган државне управе који одлучи да у управном округу врши један или више послова државне управе образује своју окружну подручну јединицу.
  
Линија 21: Линија 23:
 <WRAP group> <WRAP group>
 <WRAP half column> <WRAP half column>
-  - Севернобачки управни округ са седиштем у [[Град Суботица|Суботици]];​ +  - [[Севернобачки управни округ]] са седиштем у [[Град Суботица|Суботици]];​ 
-  - Средњобанатски управни округ са седиштем у [[Град Зрењанин|Зрењанину]];​ +  - [[Средњобанатски управни округ]] са седиштем у [[Град Зрењанин|Зрењанину]];​ 
-  - Севернобанатски управни округ са седиштем у [[Град Кикинда|Кикинди]];​ +  - [[Севернобанатски управни округ]] са седиштем у [[Град Кикинда|Кикинди]];​ 
-  - Јужнобанатски управни округ са седиштем у [[Град Панчево|Панчеву]];​ +  - [[Јужнобанатски управни округ]] са седиштем у [[Град Панчево|Панчеву]];​ 
-  - Западнобачки управни округ са седиштем у [[Град Сомбор|Сомбору]];​ +  - [[Западнобачки управни округ]] са седиштем у [[Град Сомбор|Сомбору]];​ 
-  - Јужнобачки управни округ са седиштем у [[Град Нови Сад|Новом Саду]];​ +  - [[Јужнобачки управни округ]] са седиштем у [[Град Нови Сад|Новом Саду]];​ 
-  - Сремски управни округ са седиштем у [[Град Сремска Митровица|Сремској Митровици]];​ +  - [[Сремски управни округ]] са седиштем у [[Град Сремска Митровица|Сремској Митровици]];​ 
-  - Мачвански управни округ са седиштем у [[Град Шабац|Шапцу]];​ +  - [[Мачвански управни округ]] са седиштем у [[Град Шабац|Шапцу]];​ 
-  - Колубарски управни округ са седиштем у [[Град Ваљево|Ваљеву]];​ +  - [[Колубарски управни округ]] са седиштем у [[Град Ваљево|Ваљеву]];​ 
-  - Подунавски управни округ са седиштем у [[Град Смедерево|Смедереву]];​ +  - [[Подунавски управни округ]] са седиштем у [[Град Смедерево|Смедереву]];​ 
-  - Браничевски управни округ са седиштем у [[Град Пожаревац|Пожаревцу]];​ +  - [[Браничевски управни округ]] са седиштем у [[Град Пожаревац|Пожаревцу]];​ 
-  - Шумадијски управни округ са седиштем у [[Град Крагујевац|Крагујевцу]];​ +  - [[Шумадијски управни округ]] са седиштем у [[Град Крагујевац|Крагујевцу]];​ 
-  - Поморавски управни округ са седиштем у [[Град Јагодина|Јагодини]];​ +  - [[Поморавски управни округ]] са седиштем у [[Град Јагодина|Јагодини]];​ 
-  - Борски управни округ са седиштем у [[Град Бор|Бору]];​ +  - [[Борски управни округ]] са седиштем у [[Град Бор|Бору]];​ 
-  - Зајечарски управни округ са седиштем у [[Град Зајечар|Зајечару]];​+  - [[Зајечарски управни округ]] са седиштем у [[Град Зајечар|Зајечару]];​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-  - Златиборски управни округ са седиштем у [[Град Ужице|Ужицу]];​ +  - [[Златиборски управни округ]] са седиштем у [[Град Ужице|Ужицу]];​ 
-  - Моравички управни округ са седиштем у [[Град Чачак|Чачку]];​ +  - [[Моравички управни округ]] са седиштем у [[Град Чачак|Чачку]];​ 
-  - Рашки управни округ са седиштем у [[Град Краљево|Краљеву]];​ +  - [[Рашки управни округ]] са седиштем у [[Град Краљево|Краљеву]];​ 
-  - Расински управни округ са седиштем у [[Град Крушевац|Крушевцу]];​ +  - [[Расински управни округ]] са седиштем у [[Град Крушевац|Крушевцу]];​ 
-  - Нишавски управни округ са седиштем у [[Град Ниш|Нишу]];​ +  - [[Нишавски управни округ]] са седиштем у [[Град Ниш|Нишу]];​ 
-  - Топлички управни округ са седиштем у [[Град Прокупље|Прокупљу]];​ +  - [[Топлички управни округ]] са седиштем у [[Град Прокупље|Прокупљу]];​ 
-  - Пиротски управни округ са седиштем у [[Град Пирот|Пироту]];​ +  - [[Пиротски управни округ]] са седиштем у [[Град Пирот|Пироту]];​ 
-  - Јабланички управни округ са седиштем у [[Град Лесковац|Лесковцу]];​ +  - [[Јабланички управни округ]] са седиштем у [[Град Лесковац|Лесковцу]];​ 
-  - Пчињски управни округ са седиштем у [[Град Врање|Врању]];​ +  - [[Пчињски управни округ]] са седиштем у [[Град Врање|Врању]];​ 
-  - Косовски управни округ са седиштем у [[Град Приштина|Приштини]];​ +  - [[Косовски управни округ]] са седиштем у [[Град Приштина|Приштини]];​ 
-  - Пећки управни округ са седиштем у Пећи; +  - [[Пећки управни округ]] са седиштем у Пећи; 
-  - Призренски управни округ са седиштем у Призрену;​ +  - [[Призренски управни округ]] са седиштем у Призрену;​ 
-  - Косовско-митровачки управни округ са седиштем у Косовској Митровици;​ +  - [[Косовско-митровачки управни округ]] са седиштем у Косовској Митровици;​ 
-  - Косовско-поморавски управни округ са седиштем у Гњилану.+  - [[Косовско-поморавски управни округ]] са седиштем у Гњилану.
 <WRAP half column> <WRAP half column>
  
Штампање