Српске епске народне пјесме

Српске народне пјесме су пјесме које је спјевао српски народ. Преносе се са кољена на кољено, кроз генерације, обично усменом предајом. Пјесме су се раније преносиле препричавањем, пјевањем, и често уз пратњу гусала. У нашој литератури се ове пјесме често називају српске епске народне пјесме, иако их има много које немају карактер епа. Обично се дијеле на групе по времену настанка или тематици, и то су:

  • Преткосовски циклус
  • Косовски циклус
  • Пјесме о Марку Краљевићу
  • Покосовски циклус
  • Хајдучке и ускочке пјесме
  • Пјесме о ослобођењу Србије и Црне Горе
  • Неисторијски циклус
  • Неразврстане пјесме

Први значајнији записивачи народних пјесама код нас су били Сима Милутиновић Сарајлија и Вук Стефановић Караџић. Записивањем су отргли од заборава многе пјесме које би иначе биле у неповрат изгубљене.

Преткосовски циклус

Косовски циклус

Покосовски циклус

Пјесме о Марку Краљевићу

Хајдучке и ускочке пјесме

Након турске окупације, хајдуци и ускоци су једно вријеме били једина народна снага против Турака. Овај циклус пјесама описује хајдучке и ускочке борбе против Турака и друге везане догађаје. Ово је непотпуни списак.

Пјесме о ослобођењу Србије и Црне Горе

Пјесме испрва описују борбу Срба Црногораца и Херцеговаца, а касније и Срба у Србији против Турака од 17. до средине 19. вијека. Ово је непотпуни списак.

Неисторијски циклус

Неразврстане пјесме

Штампање