Добро дошли на Српску енциклопедију

Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

Обе стране последње ревизије Претходна ревизија
Следећа ревизија
Претходна ревизија
породични_правилник_за_чланове_српског_краљевског_дома_1909 [2019/04/05 22:38]
жељко_тодоровић
породични_правилник_за_чланове_српског_краљевског_дома_1909 [2019/04/05 22:40] (тренутно)
жељко_тодоровић
Линија 1: Линија 1:
 +====== Породични правилник за чланове Српског краљевског дома (1909) ======
 +{{  https://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Royal_Coat_of_arms_of_Serbia_(1882–1918).svg/​400px-Royal_Coat_of_arms_of_Serbia_(1882–1918).svg.png?​140 ​ }}
  
 +\\
 +<style center>​**Ми\\
 +Петар I\\
 +по милости Божјој и вољи народној\\
 +Краљ Србије**</​style>​
 +
 +\\
 +<style center>​налазимо се побуђени да за све чланове Свога Краљевског дома утврдимо</​style>​
 +
 +\\
 +<style center>​**Породични правилник\\
 +за Чланове Српскога Краљевског Дома**</​style>​
 +
 +\\
 +<style center>​**Чл. 1.**</​style>​
 +
 +Чланови Краљевског Дома династије Кара-Ђорђеве:​
 +
 +a) Краљ Петар I\\
 +б) Његови синови:​ престолонаследник Александар и Краљевић Ђорђе;​\\
 +в) Његова кћи Jелена,​ до удаје њене;\\
 +г) Његов брат Кнез Арсен Кара-Ђорђевић са сином Кнезом Павлом А. Кара-Ђорђевићем;​\\
 +д) Потомство Престолонаследника Александра,​ Краљевића Ђорђа и Кнеза Павла.
 +
 +<style center>​**Чл. 2.**</​style>​
 +
 +По члану 57. земаљског устава Краља наслеђује Његово мушко потомство из законитог брака по реду прворођења.
 +
 +<style center>​**Чл. 3.**</​style>​
 +
 +Како се Краљевић Ђорђе, најстарији син Краља Петра I одрекао престолонаслеђа и свих права истога,​ оставком од 12. марта 1909. године која је примљена и објављена актом државним од 14. марта 1909. године и прокламацијом од 15. марта 1909. год. наследство је престола са свима правима прешло по чл. 57. Устава на другога сина краља Петра I садашњег Престолонаследника Краљевића Александра.
 +
 +<style center>​**Чл. 4.**</​style>​
 +
 +Чланови Краљевскога Дома из куће Краља Владаоца и Престолонаследника имају титулу Краљевскога Височанства.
 +
 +Осталим члановима Краљевскога Дома припада титула Височанства.
 +
 +<style center>​**Чл. 5.**</​style>​
 +
 +Краљ Владалац је врховни старешина и заштитник свима члановима Краљевскога Дома.
 +
 +Без Његовог нарочитог одобрења ниједан члан Крањевског Дома не може извршити никакво дело или поступак јавнога значаја,​ нити ступити у какве год трајне обавезе према коме било.
 +
 +Краљ се стара свима средствима ја у Краљевском Дому, увек без изузетка,​ владају правила и обзири части, реда и примерног понашања,​ достојни Дома Краљевскога.
 +
 +<style center>​**Чл. 6.**</​style>​
 +
 +Сви чланови Краљевског Дома дужни су сматрати и поштовати у лицу Краља старешину свога дома и помагати Му у вршењу Његовог старешинског задатка,​ савршеном и беспрекорном оданошћу и послушношћу.
 +
 +<style center>​**Чл. 7.**</​style>​
 +
 +Ниједан члан Краљевскога Дома не може ступити у брак без претходног пристанка и одобрења Краљева. Брак закључен противно овом правилу,​ носи собом искључење из Краљевскога Дома.
 +
 +<style center>​**Чл. 8.**</​style>​
 +
 +Одобрење Краљево за женидбу или за удају кога члана Краљевскога Дома издаје се у облику нарочитог писма, које премапотписују Митрополит и Министар Председник.
 +
 +<style center>​**Чл. 9.**</​style>​
 +
 +Кад који члан Краљевскога Дома оснује засебну кућу и добије своје засебно имање, не може, тога ради, изаћи испод власти Краљевске,​ прописане овим правилником,​ и дужан је послове соје куће водити уредно не дајући повода никаквим жалбама.
 +
 +У противном случају Краљ има право, да нареди све потребне мере за правилно вођење дотичне куће.
 +
 +<style center>​**Чл. 10.**</​style>​
 +
 +Без одобрења или пристанка Краљевс ниједан члан Краљевског Дома не сме се задуживати преко могућности отплате,​ која се обележава тромесечним редовним приходима дотичнога члана.
 +
 +<style center>​**Чл. 11.**</​style>​
 +
 +Ниједан члан Краљевскога Дома не може примати нити наследство нити какву дотацију без пристанка и одобрења Краљева.
 +
 +<style center>​**Чл. 12.**</​style>​
 +
 +Чиновници у Двору, придодати ма коме члану Краљевскога Дома или у засебним кућама Краљевскога Дома, биће постављени с пристанком или одобрењем Краљевим.
 +
 +<style center>​**Чл. 13.**</​style>​
 +
 +Краљ ће Својом наредбом одређивати у коме ће месту који члан Краљевскога Дома становати.
 +
 +Промена места становања такође ће се одобравати или одређивати наредбом Краљевом.
 +
 +<style center>​**Чл. 14.**</​style>​
 +
 +Ниједан члан Краљевског Дома не сме се, без одобрења Краљева,​ стално настанити,​ примити службе какве на страни.
 +
 +И краћа путовања чланова Краљевскога Дома на страну не могу се предузимати без претходног одобрења Краљева.
 +
 +<style center>​**Чл. 15.**</​style>​
 +
 +Према одредби чл. 133. Устава земаљског,​ по којој ниједан члан Краљевскога Дома не може бити министар,​ чланови Краљевскога Дома имају се спремати за службу или рад у војсци,​ у просвети,​ у уметности или у цркви, према својим нарочитим наклоностима.
 +
 +<style center>​**Чл. 16.**</​style>​
 +
 +Према врховном правилу Краљ, као старешина Краљевскога Дома, управља васпитањем свију чланова Краљевскога Дома и онда кад опште старање о васпитању деце припада њиховим родитељима.
 +
 +<style center>​**Чл. 17.**</​style>​
 +
 +Краљ је дужан старати се о свима потребама деце Краљевога Дома на случај да би остала без родитеља.
 +
 +<style center>​**Чл. 18.**</​style>​
 +
 +Краљ има неограничено право да у Краљевском Дому држи ред Краљевскога Дома достојан свима средствима којима располаже.
 +
 +<style center>​**Чл. 19.**</​style>​
 +
 +Установљава се за оцену и расправу дисциплинских иступа Дворски Савет: У Дворски Савет улази Краљ, Престолонаследник (ако је пунолетан),​ чланови Краљевскога Дома, који су навршили 21 годину,​ Митрополит,​ Министар Председник,​ Министар Правде,​ Председник Државног Савета,​ Председник Касационог Суда. Краљу се оставља право да дисциплинске иступе,​ по прописима овога правилника,​ или кад то сам нађе за потребно,​ изнесе,​ савета ради на процену и расправу овога Дворскога Савета.
 +
 +<style center>​**Чл. 20.**</​style>​
 +
 +Дисциплинске казне, којима ће се Краљ служити у управи Краљевкога Дома ове су:
 +
 +a) Опомена,​ поверљива или јавна за све чланове Краљевскога Дома, која се записује;​\\
 +б) Укор, поверљив или јаван за све чланове Краљевскога Дома, који се записује;​\\
 +в) Искључење из свих почасти на краће или дуже време, поверљиво или јавно, за све чланове Краљевскога Дома;\\
 +г) Искључење из Двора на краће или дуже време, по одредби,​ поверљиво,​ познато само члановима Краљевскога Дома, или потпуно јавно, које се с побудама штампа у службеним новинама;​\\
 +д) Искључење из Двора за навек. У случају овакве казне неопходно је саслушање Дворског Савета.
 +
 +Јавност међу члановима Краљевскога Дома извршиће се саопштењем дотичне дисциплинске казне свима члановима Краљевскога Дома.
 +
 +<style center>​**Чл. 21.**</​style>​
 +
 +Сваку казну коју Краљ изрече над чланом Свога Краљевскога Дома, Краљ може и опозвати кад се та мера оправдава зарзолима поправке или уништењем узрока који су ту казну изазвали. Дворски се Савет у овом случају саслушава,​ ако је случај горе помену у чл. 20 под д).
 +
 +<style center>​**Чл. 22.**</​style>​
 +
 +Као старешина Краљевскога Дома, Краљ располаже свима материјалним средствима истога и издаје све наредбе,​ које су потребне по економним и новчаним пословима.
 +
 +<style center>​**Чл. 23.**</​style>​
 +
 +Свима члановим Краљевскога Дома саопштава се овај правилник на потпис знања и управљања ради.
 +
 +Ко правилник својим потписом не би признао и усвојио,​ лишава се права Краљевскога Дома, као члан истога,​ по прописима тачке д) члана 20 овог правилника.
 +
 +<style center>​**Чл. 24.**</​style>​
 +
 +Краљу остаје право да у овом правилнику према приликама,​ чини измене и допуне,​ кад нађе за добро, или кад се за њих потреба покаже,​ као и да за све важније непредвиђене случајеве издаје олдуке у споразуму са Дворским Саветом.
 +
 +<style center>​**Чл. 25.**</​style>​
 +
 +Овај правилник као и све његове евентуалне измене и допуне ступа у живот кад га прими к знању Народна Скупштина.
 +
 +\\
 +30. августа 1909. год.\\
 +у Београду
 +
 +\\
 +Председник\\
 +Министарског Савета,​\\
 +**Ст. Новаковић,​ с.р**
 +
 +
 +**Петар с. р.**\\
 +**Александар с. р.**\\
 +**Ђорђе с. р.**\\
 +**Јелена с. р.**\\
 +**Арсеније с. р.**\\
 +**Павле с. р.**
 +
 +===== Сродни чланци =====
 +  * [[Породични правилник за чланове Краљевског дома Краљевине Југославије (1930)]]
Штампање