Добро дошли на Српску енциклопедију

Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

Обе стране последње ревизије Претходна ревизија
општине_и_градови_републике_српске [2019/03/30 21:26]
жељко_тодоровић
општине_и_градови_републике_српске [2019/04/01 19:55] (тренутно)
жељко_тодоровић
Линија 2: Линија 2:
 **Општине и градови**,​ јединице локалне самоуправе у [[Република Српска|Републици Српској]]. **Општине и градови**,​ јединице локалне самоуправе у [[Република Српска|Републици Српској]].
  
-Територију ​Републике чини 56 општина и 8 градова.+Републичку територију ​чини 56 општина и 8 градова.
  
 ===== Општине ===== ===== Општине =====
 Општина је основна територијална јединица локалне самоуправе која се формира за дио насељеног мјеста,​ за једно насељено мјесто или за више насељених мјеста. Назив општине се одређује,​ по правилу,​ према називу насељеног мјеста у коме је сједиште општине. Општина је основна територијална јединица локалне самоуправе која се формира за дио насељеног мјеста,​ за једно насељено мјесто или за више насељених мјеста. Назив општине се одређује,​ по правилу,​ према називу насељеног мјеста у коме је сједиште општине.
  
-Јединица локалне самоуправе има својство правног лица. Може да има грб и заставу,​ као и празник. Основни правни акт јединице локалне самоуправе је статут.+Јединица локалне самоуправе има својство правног лица. Може да има грб и заставу,​ као и празник. Основни правни акт јединице локалне самоуправе је статут.((Чланови 5—9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске”,​ број 97/16) ))
  
 Органи општине су скупштина општине и начелник општине. Скупштина општине је представнички орган и орган одлучивања и креирања политике општине. Чине је одборници који се бирају на непосредним тајним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се предсједник и потпредсједник скупштине. Начелник општине је носилац извршне власти у општини. Он руководи општинском управом и представља и заступа општину. Бира се на период од четири године,​ непосредним тајним изборима. Начелник општине има замјеника којег бира скупштина општине на предлог начелника општине. Органи општине су скупштина општине и начелник општине. Скупштина општине је представнички орган и орган одлучивања и креирања политике општине. Чине је одборници који се бирају на непосредним тајним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се предсједник и потпредсједник скупштине. Начелник општине је носилац извршне власти у општини. Он руководи општинском управом и представља и заступа општину. Бира се на период од четири године,​ непосредним тајним изборима. Начелник општине има замјеника којег бира скупштина општине на предлог начелника општине.
Линија 16: Линија 16:
 Град се може успоставити законом на урбаном подручју које чини јединствену географску,​ социјалну,​ економску,​ историјску и територијалну цјелину са одговарајућим нивоом развоја и ако: има више од 50.000 становника и у посљедње три године има статус развијене јединице локалне самоуправе. Изузетно,​ може и без обзира на број становника ако је стопа запослености на подручју општине изнад републичког просјека. Град се може успоставити законом на урбаном подручју које чини јединствену географску,​ социјалну,​ економску,​ историјску и територијалну цјелину са одговарајућим нивоом развоја и ако: има више од 50.000 становника и у посљедње три године има статус развијене јединице локалне самоуправе. Изузетно,​ може и без обзира на број становника ако је стопа запослености на подручју општине изнад републичког просјека.
  
-Територија за коју се формира град представља природну географску цјелину,​ економски повезан простор који посједује изграђену комуникацију међу насељеним мјестима са сједиштем града као гравитационим центром.+Територија за коју се формира град представља природну географску цјелину,​ економски повезан простор који посједује изграђену комуникацију међу насељеним мјестима са сједиштем града као гравитационим центром.((Члан 10. Закона о локалној самоуправи))
  
 Од укупно осам градова ([[Град Бања Лука|Бања Лука]], [[Град Бијељина|Бијељина]],​ [[Град Градишка|Градишка]],​ [[Град Добој|Добој]],​ [[Град Источно Сарајево|Источно Сарајево]],​ [[Град Зворник|Зворник]],​ [[Град Приједор|Приједор]] и [[Град Требиње|Требиње]]) њих седам у свом саставу нема општина. Једино [[град Источно Сарајево]] у свом саставу има шест општина и оне врше све оне надлежности општине које нису законом или статутом додијељене граду. Такође,​ градоначелник Источног Сарајева је једини од осам градоначелника који се бира посредно у Скупштини града. Осталих седам градоначелника (као и сви начелници општина) бирају се на непосредним тајним изборима на период од четири године. Од укупно осам градова ([[Град Бања Лука|Бања Лука]], [[Град Бијељина|Бијељина]],​ [[Град Градишка|Градишка]],​ [[Град Добој|Добој]],​ [[Град Источно Сарајево|Источно Сарајево]],​ [[Град Зворник|Зворник]],​ [[Град Приједор|Приједор]] и [[Град Требиње|Требиње]]) њих седам у свом саставу нема општина. Једино [[град Источно Сарајево]] у свом саставу има шест општина и оне врше све оне надлежности општине које нису законом или статутом додијељене граду. Такође,​ градоначелник Источног Сарајева је једини од осам градоначелника који се бира посредно у Скупштини града. Осталих седам градоначелника (као и сви начелници општина) бирају се на непосредним тајним изборима на период од четири године.
Штампање