Општина Нови Град

Општина Нови Град, јединица локалне самоуправе у Републици Српској. Обухвата Нови Град и још 47 насељених мјеста.

Општина има површину од 554 квадратна километра и 25.240 становника.

Политичко уређење

Прије Одбрамбено-отаџбинског рата (1992) назив општине био је „Босански Нови”. Садашњи назив општине „Нови Град” проглашен је 31. маја 1994. доношењем Закона о територијалној организацији и локалној самоуправи.1) Органи општине су Скупштина општине и начелник општине.

Скупштина општине је представнички орган и орган одлучивања и креирања политике општине. Скупштина има 27 одборника који се бирају на непосредним тајним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се предсједник и потпредсједник Скупштине.

Начелник општине је носилац извршне власти у општини. Он руководи Општинском управом и представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, непосредним тајним изборима. Начелник општине има замјеника којег бира Скупштина општине на предлог начелника општине.

На подручју општине Нови Град налази се [?] мјесних заједница као облика непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи.

Насељена мјеста

Подручје општине Нови Град обухвата укупно 48 насељених мјеста:

 1. Ахметовци
 2. Благај Јапра
 3. Благај Ријека
 4. Блатна
 5. Ведовица
 6. Велика Жуљевица
 7. Велика Рујишка
 8. Витасовци
 9. Горње Водичево
 10. Горњи Агићи
 11. Горњи Ракани
 12. Грабашница
 13. Деветаци
 14. Добрљин
 15. Доње Водичево
 16. Доњи Агићи
 17. Доњи Ракани
 18. Јоховица
 19. Јошава
 20. Кршље
 21. Куљани
 22. Љешљани
 23. Мазић
 24. Мала Жуљевица
 1. Мала Крупска Рујишка
 2. Мала Новска Рујишка
 3. Масловаре
 4. Матавази
 5. Петковац
 6. Пољавнице
 7. Прусци
 8. Равнице
 9. Радомировац
 10. Раковац
 11. Рашће
 12. Рудице
 13. Сводна
 14. Соколиште
 15. Сухача
 16. Трговиште
 17. Ћеле
 18. Хозићи
 19. Церовица
 20. Црна Ријека
 21. Чађавица Горња
 22. Чађавица Доња
 23. Чађавица Средња

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Закон о територијалној организацији и локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске”, број 11/94)
Штампање