Општина Гацко

Општина Гацко, јединица локалне самоуправе у Републици Српској. Обухвата Гацко и још 70 насељених мјеста.

Општина има површину од 736 квадратних километара и 8.710 становника.

Политичко уређење

Органи општине Гацко су Скупштина општине и начелник општине.

Скупштина општине је представнички орган и орган одлучивања и креирања политике општине. Скупштина има 19 одборника који се бирају на непосредним тајним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се предсједник и потпредсједник Скупштине.

Начелник општине је носилац извршне власти у општини. Он руководи Општинском управом и представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, непосредним тајним изборима. Начелник општине има замјеника којег бира Скупштина општине на предлог начелника општине.

На подручју општине Гацко налази се 8 мјесних заједница као облика непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи.

Насељена мјеста

Подручје општине Гацко обухвата укупно 71 насељено мјесто:

 1. Автовац
 2. Бахори
 3. Башићи
 4. Берушица
 5. Браниловићи
 6. Брајићевићи
 7. Вишњево
 8. Вратковићи
 9. Врба
 10. Гарева
 11. Горња Бодежишта
 12. Грачаница
 13. Градина
 14. Данићи
 15. Добрељи
 16. Домрке
 17. Доња Бодежишта
 18. Драмешина
 19. Дражљево
 20. Друговићи
 21. Дубљевићи
 22. Жањевица
 23. Заградци
 24. Зуровићи
 25. Изгори
 26. Игри
 27. Јабука
 28. Јасеник
 29. Југовићи
 30. Казанци
 31. Кључ
 32. Кокорина
 33. Краварево
 34. Кула
 35. Липник
 1. Лончари
 2. Лука
 3. Луковице
 4. Љесков Дуб
 5. Меданићи
 6. Међуљићи
 7. Мекавци
 8. Мелечићи
 9. Михољаче
 10. Мједеник
 11. Мрђеновићи
 12. Муховићи
 13. Надинићи
 14. Нови Дулићи
 15. Платице
 16. Пода
 17. Пржине
 18. Придворица
 19. Равни
 20. Рудо Поље
 21. Срђевићи
 22. Самобор
 23. Сливља
 24. Содери
 25. Стари Дулићи
 26. Степен
 27. Столац
 28. Стамелићи
 29. Улиње
 30. Фојница
 31. Ходинићи
 32. Церница
 33. Чемерно
 34. Шиповица
 35. Шумићи

Сродни чланци

Спољне везе

Штампање