Добро дошли на Српску енциклопедију

Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

Обе стране последње ревизије Претходна ревизија
народна_скупштина_републике_српске [2019/01/23 21:15]
жељко_тодоровић
народна_скупштина_републике_српске [2019/01/26 14:39] (тренутно)
жељко_тодоровић
Линија 1: Линија 1:
 +====== Народна скупштина Републике Српске ======
 +**Народна скупштина Републике Српске** (НСРС), народно представништво и носилац уставотворне и законодавне власти у [[Република Српска|Републици Српској]].
  
 +Сједиште Народне скупштине је у [[Бања Лука|Бањој Луци]].
 +
 +===== Историјат =====
 +Претходник Народне скупштине Републике Српске је била Скупштина српског народа у Босни и Херцеговини конституисана на основу //​[[Одлука о оснивању Скупштине српског народа у Босни и Херцеговини (1991)|Одлуке о оснивању Скупштине српског народа у Босни и Херцеговини]]//​ од 24. октобра 1991. године. Сачињавали су је посланици Клуба [[Српска демократска странка|Српске демократске странке]] и Клуба Српског покрета обнове,​ у Скупштини Босне и Херцеговине,​ као легитимни представници [[Срби|српског народа]] у [[Босна и Херцеговина|Босни и Херцеговини]]. Њен предсједник је био мр [[Момчило Крајишник]].
 +
 +===== Избор =====
 +Народна скупштина Републике Српске има 83 народна посланика.
 +
 +Изборним законима се утврђују изборне јединице и систем подјеле мандата којима се обезбјеђује да све општине буду на одговарајући начин заступљене у Народној скупштини. Народни посланици се бирају непосредно и тајним гласањем. Избор и престанак мандата народних посланика и образовање изборних јединица уређују се законом.
 +
 +Народни посланици се бирају на четири године. Најмање четири члана једног конститутивног народа је заступљено у Народној скупштини. Народни посланици нису кривично или грађански одговорни за било који поступак извршен у оквиру њихових дужности.
 +
 +На предлог најмање 30 народних посланика,​ Народна скупштина може, двотрећинском већином гласова од укупног броја посланика,​ скратити свој мандат. Скраћивањем мандата Народне скупштине престаје и мандат [[Влада Републике Српске|Владе Републике Српске]]. За вријеме ратног стања и непосредне ратне опасности мандат Народне скупштине се продужава док то стање траје. [[Предсједник Републике Српске]] може, пошто саслуша мишљење [[Предсједник Владе Републике Српске|предсједника Владе]] и [[Предсједник Народне скупштине Републике Српске|предсједника Народне скупштине]],​ одлучити да Народна скупштина буде распуштена.
 +
 +Народна скупштина има [[Предсједник Народне скупштине Републике Српске|предсједника]] и два до четири потпредсједника које бира на период од четири године.((Чланови 71, 72, 73. и 79. Устава Републике Српске))
 +
 +===== Надлежност =====
 +Народна скупштина Републике Српске:​((Члан 70. Устава Републике Српске))
 +  * одлучује о промјени [[Устав Републике Српске|Устава]];​
 +  * доноси законе,​ друге прописе и опште акте;
 +  * доноси план развоја,​ просторни план, буџет и завршни рачун;
 +  * утврђује територијалну организацију Републике;​
 +  * расписује републички референдум;​
 +  * расписује републички јавни зајам и одлучује о задужењу Републике;​
 +  * расписује изборе за народне посланике и за предсједника Републике;​
 +  * бира, именује и разрјешава функционере,​ у складу са Уставом и законом;​
 +  * врши контролу рада [[Влада Републике Српске|Владе]] и других органа који су јој одговорни,​ у складу са Уставом и законом;​
 +  * даје амнестију;​
 +  * обавља и друге послове у складу са Уставом и законом. ​
 +
 +Народна скупштина:​
 +  * бира делегате из Републике Српске у [[Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине]];​
 +  * ратификује споразуме које [[Република Српска]] закључи са државама и међународним организацијама уз пристанак [[Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине|Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине]];​
 +  * проглашава ванредно стање за Републику или дио Републике у случају угрожавања безбједности,​ усљед елементарних непогода (поплава,​ земљотреса и пожара),​ природних катастрофа,​ епидемија,​ повреда људских права и слобода и нормалног функционисања уставних органа [[Република Српска|Републике Српске]].
 +
 +===== Сродни чланци =====
 +  * [[Предсједник Народне скупштине Републике Српске]]
 +  * [[Одлука о оснивању Скупштине српског народа у Босни и Херцеговини (1991)]]
 +  * [[Вијеће народа Републике Српске]]
 +
 +===== Спољне везе =====
 +  * [[http://​www.narodnaskupstinars.net/​|Службени сајт Народне скупштине Републике Српске]]
Штампање