Добро дошли на Српску енциклопедију

Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

Обе стране последње ревизије Претходна ревизија
народна_скупштина_републике_србије [2019/01/22 15:42]
жељко_тодоровић
народна_скупштина_републике_србије [2019/01/26 14:57] (тренутно)
жељко_тодоровић
Линија 5: Линија 5:
  
 ===== Избор ===== ===== Избор =====
-Народну скупштину чини 250 народних посланика који се бирају на непосредним изборима,​ тајним гласањем,​ у складу са законом. У Народној скупштини обезбеђују се равноправност и заступљеност полова и представника националних мањина.+Народну скупштину чини 250 народних посланика.
  
-Изборе за народне посланике расписује [[председник Републике Србије]] и то 90 дана пре истека мандата Народне скупштине тако да се избори окончају у наредних 60 дана.+Народни посланици се бирају на непосредним изборима,​ тајним гласањем,​ у складу са законом. У Народној скупштини обезбеђују се равноправност и заступљеност полова и представника националних мањина. ​Изборе за народне посланике расписује [[председник Републике Србије]] и то 90 дана пре истека мандата Народне скупштине тако да се избори окончају у наредних 60 дана.
  
-Мандат народног посланика почиње да тече даном потврђивања мандата у Народној скупштини и траје четири године. Избор, престанак мандата и положај народних посланика уређује се законом.+Мандат народног посланика почиње да тече даном потврђивања мандата у Народној скупштини и траје четири године. Избор, престанак мандата и положај народних посланика уређује се законом. ​Народни посланик ужива имунитет. Не може бити позван на кривичну или другу одговорност за изражено мишљење или гласање у вршењу своје посланичке функције. 
 + 
 +Председник Републике може, на образложени предлог Владе, распустити Народну скупштину. Народна скупштина се распушта ако у року од 90 дана од дана конституисања не изабере Владу. Народна скупштина не може бити распуштена за време ратног или ванредног стања. Председник Републике дужан је да указом распусти Народну скупштину у случајевима одређеним Уставом. 
 + 
 +Народна скупштина,​ већином гласова свих народних посланика,​ бира председника и једног или више потпредседника Народне скупштине.((Чланови 100, 101, 102, 103, 104. и 109. Устава Републике Србије))
  
 ===== Надлежност ===== ===== Надлежност =====
-Народна скупштина:​+Народна скупштина:​((Члан 99. Устава Републике Србије))
   - доноси и мења Устав,   - доноси и мења Устав,
   - одлучује о промени границе [[Србија|Републике Србије]],​   - одлучује о промени границе [[Србија|Републике Србије]],​
Штампање