Добро дошли на Српску енциклопедију

Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

Обе стране последње ревизије Претходна ревизија
народна_скупштина_републике_србије [2019/01/22 15:42]
жељко_тодоровић
народна_скупштина_републике_србије [2019/01/26 14:57] (тренутно)
жељко_тодоровић
Линија 1: Линија 1:
 +====== Народна скупштина Републике Србије ======
 +**Народна скупштина Републике Србије**,​ највише представничко тело и носилац уставотворне и законодавне власти у [[Србија|Србији]].
  
 +Седиште Народне скупштине је у [[Београд]]у.
 +
 +===== Избор =====
 +Народну скупштину чини 250 народних посланика.
 +
 +Народни посланици се бирају на непосредним изборима,​ тајним гласањем,​ у складу са законом. У Народној скупштини обезбеђују се равноправност и заступљеност полова и представника националних мањина. Изборе за народне посланике расписује [[председник Републике Србије]] и то 90 дана пре истека мандата Народне скупштине тако да се избори окончају у наредних 60 дана.
 +
 +Мандат народног посланика почиње да тече даном потврђивања мандата у Народној скупштини и траје четири године. Избор, престанак мандата и положај народних посланика уређује се законом. Народни посланик ужива имунитет. Не може бити позван на кривичну или другу одговорност за изражено мишљење или гласање у вршењу своје посланичке функције.
 +
 +Председник Републике може, на образложени предлог Владе, распустити Народну скупштину. Народна скупштина се распушта ако у року од 90 дана од дана конституисања не изабере Владу. Народна скупштина не може бити распуштена за време ратног или ванредног стања. Председник Републике дужан је да указом распусти Народну скупштину у случајевима одређеним Уставом.
 +
 +Народна скупштина,​ већином гласова свих народних посланика,​ бира председника и једног или више потпредседника Народне скупштине.((Чланови 100, 101, 102, 103, 104. и 109. Устава Републике Србије))
 +
 +===== Надлежност =====
 +Народна скупштина:​((Члан 99. Устава Републике Србије))
 +  - доноси и мења Устав,
 +  - одлучује о промени границе [[Србија|Републике Србије]],​
 +  - расписује републички референдум,​
 +  - потврђује међународне уговоре кад је законом предвиђена обавеза њиховог потврђивања,​
 +  - одлучује о рату и миру и проглашава ратно и ванредно стање,
 +  - надзире рад служби безбедности,​
 +  - доноси законе и друге опште акте из надлежности Републике Србије,​
 +  - даје претходну сагласност на статут аутономне покрајине,​
 +  - усваја стратегију одбране,​
 +  - усваја план развоја и просторни план,
 +  - усваја буџет и завршни рачун Републике Србије,​ на предлог [[Влада Републике Србије|Владе]],​
 +  - даје амнестију за кривична дела.
 +
 +У оквиру својих изборних права, Народна скупштина:​
 +  - бира [[Влада Републике Србије|Владу]],​ надзире њен рад и одлучује о престанку мандата Владе и министара,​
 +  - бира и разрешава судије [[Уставни суд Републике Србије|Уставног суда]],
 +  - бира председника [[Врховни касациони суд Републике Србије|Врховног касационог суда]], председнике судова,​ републичког јавног тужиоца,​ јавне тужиоце,​ судије и заменике јавних тужилаца,​ у складу са Уставом,​
 +  - бира и разрешава гувернера Народне банке Србије и надзире његов рад,
 +  - бира и разрешава [[Заштитник грађана|заштитника грађана]] и надзире његов рад,
 +  - бира и разрешава и друге функционере одређене законом.
 +
 +Народна скупштина врши и друге послове одређене Уставом и законом.
 +
 +===== Сродни чланци =====
 +  * [[Председник Републике Србије]]
 +  * [[Влада Републике Србије]]
 +
 +===== Спољне везе =====
 +  * [[http://​www.parlament.gov.rs/​|Службени сајт Народне скупштине Републике Србије]]
Штампање