Михаило Рашковић

Михаило Рашковић (Тител, Шајкашки батаљон, 1827 — Београд, 3. X 1872), српски хемичар и технолог; професор Лицеја и Велике школе (Београд).

Академик

Редовни је члан Друштва српске словесности од 13. I 1857. Редовни је члан Српског ученог друштва (Одсека за науке природословне и математичке) наименован 29. VII 1864. Секретар Одсека за науке природословне и математичке СУД 1867, 1868.

Извори

Штампање