Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

Обе стране последње ревизије Претходна ревизија
Следећа ревизија
Претходна ревизија
министарство_трговине_и_туризма_републике_српске [2019/01/03 18:33]
жељко_тодоровић
министарство_трговине_и_туризма_републике_српске [2020/05/10 21:18]
жељко_тодоровић
Линија 1: Линија 1:
 +====== Министарство трговине и туризма Републике Српске ======
 +**Министарство трговине и туризма Републике Српске** (МТТ РС), једно од 16 министарстава [[Република Српска|Републике Српске]].
  
 +Сједиште Министарства је у [[Бања Лука|Бањој Луци]].
 +
 +===== Дјелокруг =====
 +Министарство трговине и туризма обавља управне и друге стручне послове који се односе на: промет робе и услуга у земљи и иностранству;​ издавање дозволе домаћим правним лицима за изношење средстава изван БиХ у сврху обављања привредних дјелатности у иностранству;​ туризам и угоститељство;​ занатство;​ дјелатност лобирања;​ функционисање јединственог тржишта;​ утицај привредног система и економске политике на тржишту робе и услуга;​ однос понуде и потражње;​ стратегију и политику развоја трговине и туризма;​ општу туристичку информативно-пропагандну дјелатност;​ снабдјевеност тржишта;​ интервентне набавке;​ цијене робе и услуга;​ планирање развоја,​ заштиту и одрживо коришћење туристичких простора;​ истраживање туристичког тржишта;​ заштиту потрошача;​ предузећа и друга правна лица у области промета,​ туризма и угоститељства;​ самосталне радње и друге облике самосталног привређивања у свим привредним и другим дјелатностима,​ осим самосталног привређивања у дјелатностима у којима је законом утврђен дјелокруг другог републичког органа управе;​ вођење првостепеног управног поступка;​ послове управног надзора;​ финансијску помоћ за правна лица која су у надлежности Министарства,​ пружање информација путем медија и других видова информисања о раду; учешће у изради и доношење прописа из ресорне надлежности и њихово усклађивање са законодавством ЕУ (//acquis communautaire//​);​ учешће у процесима европских интеграција и пројектима у вези са њима у области трговине,​ туризма и угоститељства;​ формирање и установљавање базе података и одговарајућих регистара по областима из надлежности Министарства,​ израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства,​ и друге послове у складу са законом.((Члан 24. [[Закон о републичкој управи (2018)|Закона о републичкој управи]] („Службени гласник Републике Српске“,​ број 115/18) ))
 +
 +===== Организација =====
 +На челу Министарства се налази министар трговине и туризма који је члан [[Влада Републике Српске|Владе Републике Српске]].
 +
 +Испод министра се налазе сљедеће организационе јединице:​ Кабинет министра,​ интерни ревизор,​ Секретаријат,​ Ресор трговине,​ Ресор туризма и угоститељства,​ Ресор за правне послове и Угоститељски сервис за потребе републичких органа.
 +
 +У саставу Министарства је Републичка дирекција за промет наоружања и војне опреме.(([[http://​www.vladars.net/​sr-SP-Cyrl/​Vlada/​Ministarstva/​MTT/​org/​Pages/​Splash.aspx|Влада Републике Српске:​ Министарство трговине и туризма:​ Организација Министарства]],​ Приступ 2. децембра 2018.))(([[http://​www.vladars.net/​sr-SP-Cyrl/​Vlada/​Ministarstva/​MTT/​org/​Republi%C4%8Dke%20upravne%20organizacije%20u%20sastavu%20MTT/​Republi%C4%8Dka%20direkcija%20za%20promet%20naoru%C5%BEanja%20i%20vojne%20opreme/​Pages/​default.aspx|Влада Републике Српске:​ Министарство трговине и туризма:​ Републичка дирекција за промет наоружања и војне опреме]],​ Приступ 2. децембра 2018.))
 +
 +===== Списак министара =====
 +  - Миленко Станић (1993—1994)((Тада под називом Министарство трговине и снабдјевања))
 +  - Свето Ковачевић (1994—1995)((Тада под називом Министарство трговине и снабдјевања))
 +  - Спасоје Албијанић (1995—1996)((Тада под називом Министарство трговине и снабдјевања))((Два мандата — четврта и пета Влада))
 +  - Млађен Цицовић (1996—1998)((Тада под називом Министарство трговине и снабдјевања))
 +  - Никола Крагуљ (1998—2001)
 +  - [[Горан Поповић]] (2001)
 +  - Жељко Тадић (2001—?)
 +  - Боро Бабић (?—2003)
 +  - Борис Гашпар (2003—2006)((Два мандата — девета и десета Влада))
 +  - Предраг Глухаковић (2006—2010)((Два мандата — једанаеста и дванаеста Влада))
 +  - Горана Златковић (2010—2012)
 +  - [[Бакир Ајановић]] (2012—2013)
 +  - [[Маида Ибришагић Хрстић]] (2013—2014)
 +  - Предраг Глухаковић (2014—2018)
 +  - Драгица Ковач (2018—2019)
 +  - Сузана Гашић (од 2019)
 +
 +===== Сродни чланци =====
 +  * [[Туристичка организација Републике Српске]]
 +  * [[Влада Републике Српске]]
 +
 +===== Спољне везе =====
 +  * [[http://​www.vladars.net/​sr-SP-Cyrl/​Vlada/​Ministarstva/​mtt/​Pages/​default.aspx|Влада Републике Српске:​ Министарство трговине и туризма]]
Штампање