Добро дошли на Српску енциклопедију

Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

министарство_саобраћаја_и_веза_републике_српске [2019/01/12 20:28]
жељко_тодоровић Нови чланак
министарство_саобраћаја_и_веза_републике_српске [2019/01/12 20:46] (тренутно)
жељко_тодоровић
Линија 1: Линија 1:
 +====== Министарство саобраћаја и веза Републике Српске ======
 +**Министарство саобраћаја и веза Републике Српске** (МСВ РС), једно од 16 министарстава [[Република Српска|Републике Српске]].
  
 +Сједиште Министарства је у [[Бања Лука|Бањој Луци]].
 +
 +===== Дјелокруг =====
 +Министарство саобраћаја и веза врши управне и стручне послове који се односе на:​((Члан 26. [[Закон о републичкој управи (2018)|Закона о републичкој управи]] („Службени гласник Републике Српске”,​ број 115/18) ))
 +  * друмски саобраћај,​ безбједност друмског саобраћаја,​ техничку исправност моторних возила и издавање одобрења за рад станица за техничке прегледе моторних возила,​ јавне путеве (ауто-путеве,​ магистралне путеве и регионалне путеве),​ расподјелу међународних билатералних дозвола за превоз робе у међународном друмском саобраћају,​ издавање лиценци за возаче и возила у међународном друмском саобраћају;​
 +  * жељезнички саобраћај,​ безбједност жељезничког саобраћаја,​ жељезничку инфраструктуру,​ индустријске жељезнице,​ градске жељезнице и жичаре,​ верификацију предузећа за производњу жељезничке опреме,​ одобравање прототипних уређаја и уврштавање у саобраћај нових жељезничких возила;​
 +  * ваздушни саобраћај,​ аеродроме,​ авио-предузећа,​ удружења и асоцијације у области ваздушног саобраћаја;​
 +  * ријечни и језерски саобраћај,​ безбједност ријечног и језерског саобраћаја,​ уређење пловних путева,​ пловне објекте и њихову регистрацију,​ водну инфраструктуру (луке, пристаништа,​ товаришта и друго),​ издавање увјерења о оспособљености за управљање чамцем,​ саобраћајне сагласности и одобрења за упловљавање бродова;​
 +  * комбиновани саобраћај и претоварне услуге;​
 +  * систем веза;
 +  * радио-везе;​
 +  * поштански,​ телеграфски и телефонски саобраћај;​
 +  * телекомуникације,​ телекомуникациону инфраструктуру радиодифузног система;​
 +  * праћење и усмјеравање развоја свих видова саобраћаја и телекомуникација;​
 +  * координацију реформе саобраћаја према правилима Европске уније;
 +  * предлагање закона и доношење подзаконских акта из области саобраћаја;​
 +  * координацију при изради дугорочних и средњорочних планских докумената развоја саобраћаја Републике;​
 +  * израду стратешких инфраструктурних пројеката и инвестиционих програма из области саобраћаја и других инфраструктурних радова који су од значаја за одрживи развој Републике,​ а који се у потпуности или дјелимично финансирају средствима буџета;​
 +  * пружање информација путем медија и других видова информисања о свом раду, израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства,​ и друге послове у складу са законом.
 +
 +===== Организација =====
 +На челу Министарства се налази министар саобраћаја и веза који је члан [[Влада Републике Српске|Владе Републике Српске]].
 +
 +Испод министра се налазе сљедеће организационе јединице:​ Кабинет министра,​ Секретаријат,​ Ресор друмског саобраћаја,​ Ресор жељезничког,​ водног и ваздушног саобраћаја и Ресор поштанског саобраћаја,​ телекомуникације и европске интеграције.(([[http://​www.vladars.net/​sr-SP-Cyrl/​Vlada/​Ministarstva/​msv/​OM/​Pages/​Splash.aspx|Влада Републике Српске:​ Министарство саобраћаја и веза: Организација]],​ Приступ 12. јануара 2019.))
 +
 +У саставу Министарства је Агенција за безбједност саобраћаја.
 +
 +===== Списак министара =====
 +  - Недељко Лајић (1992—1998)((Шест мандата — прва, друга, трећа, четврта,​ пета и шеста Влада))
 +  - [[Марко Павић]] (1998—2001)
 +  - Бранко Докић (2001—2003)
 +  - Драган Шолаја (2003—2005)
 +  - Драгоја Лајић (2005—2006)
 +  - [[Недељко Чубриловић]] (2006—2014)((Четири мандата — једанаеста,​ дванаеста,​ тринаеста и четрнаеста Влада))
 +  - Неђо Трнинић (од 2014)((Два мандата — петнаеста и шеснаеста Влада))
 +
 +===== Сродни чланци =====
 +  * [[Влада Републике Српске]]
 +  * [[Министарство просвјете и културе Републике Српске]]
 +
 +===== Спољне везе =====
 +  * [[http://​www.vladars.net/​sr-SP-Cyrl/​Vlada/​Ministarstva/​msv/​Pages/​default.aspx|Влада Републике Српске:​ Министарство саобраћаја и веза]]
Штампање