Добро дошли на Српску енциклопедију

Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

Обе стране последње ревизије Претходна ревизија
Следећа ревизија
Претходна ревизија
министарство_просвјете_и_културе_републике_српске [2019/01/11 21:15]
жељко_тодоровић
министарство_просвјете_и_културе_републике_српске [2019/06/06 13:40] (тренутно)
жељко_тодоровић
Линија 1: Линија 1:
 +====== Министарство просвјете и културе Републике Српске ======
 +**Министарство просвјете и културе Републике Српске** (МПК РС), једно од 16 министарстава [[Република Српска|Републике Српске]].
  
 +Сједиште Министарства је у [[Бања Лука|Бањој Луци]].
 +
 +===== Дјелокруг =====
 +Министарство просвјете и културе обавља управне и друге стручне послове који се односе на:​((Члан 19. [[Закон о републичкој управи (2018)|Закона о републичкој управи]] („Службени гласник Републике Српске”,​ број 115/18) ))
 +  * систем предшколског васпитања и образовања,​ основног образовања и васпитања,​ средњошколског образовања и образовања у саобраћају;​
 +  * испуњеност услова за оснивање и престанак рада предшколских установа,​ установа образовања и културе;​
 +  * доношење основа програма предшколског васпитања и образовања,​ наставних планова и програма за основно и средње образовање;​
 +  * стратешко планирање основног и средњег образовања,​ утврђивање стандарда и норматива,​ те других услова за обављање васпитно-образовног рада;
 +  * одобравање уџбеника за основно и средње образовање,​ утврђивање образаца годишњег плана рада школа, одобравање стручног напредовања и усавршавања наставника,​ стручних сарадника и васпитача;​
 +  * надзор над законитошћу рада образовних установа основног и средњег образовања,​ осигуравање финансијских и материјалних услова за рад образовних установа основног и средњег образовања,​ обезбјеђивање образовања ученика са посебним образовним потребама и обезбјеђивање цјеложивотног учења;
 +  * креирање уписне политике у складу са потребама тржишта рада и у складу са стратешким правцима развоја основног и средњег образовања;​
 +  * ученички стандард;​
 +  * координацију међународне размјене ученика;​
 +  * нострификацију и еквиваленцију иностраних школских свједочанстава,​ образовање ученика,​ припрему програма образовне сарадње са другим државама и међународним организацијама,​ те међународним споразумима у области основног и средњег образовања;​
 +  * издавање овлашћења за рад ауто-школама;​
 +  * обављање библиотечке,​ књижевне и издавачке дјелатности;​
 +  * бригу о непокретним и покретним културним добрима;​
 +  * природу и екологију,​ националне паркове,​ проглашавање заштићених зона, бригу о музејима,​ галеријама,​ спомен-подручјима;​
 +  * филмску умјетност,​ музичку,​ ликовну и примијењену умјетност,​ архитектуру,​ дизајн,​ удружења грађана која се баве културним дјелатностима;​
 +  * предлагање буџета за културу на нивоу Републике,​ праћење,​ припрему,​ анализирање утрошка финансијских средстава и предлагање реалокације и измјене на основу тога;
 +  * утврђивање визије,​ мисије,​ културне политике и стратегије културе,​ организацију и координацију активности на извршавању програмских активности из области културе;​
 +  * обезбјеђивање развоја и увођење савремених система,​ метода и техника у области културе,​ сарадње са установама из области културе,​ давање стручних упутстава буџетским корисницима из области културе,​ сарадње са другим органима,​ организацијама и појединцима из области културе,​ међународну сарадњу у области културе;​
 +  * израђивање законских и подзаконских аката из надлежности Министарства;​
 +  * обављање информативно-документацијске и издавачке дјелатности,​ и друге послове у складу са законом.
 +
 +===== Организација =====
 +На челу Министарства се налази министар просвјете и културе који је члан [[Влада Републике Српске|Владе Републике Српске]].
 +
 +Испод министра се налазе сљедеће организационе јединице:​ Кабинет министра,​ Јединица за интерну ревизију,​ Секретаријат,​ Ресор за предшколско,​ основно и средње образовање и васпитање и Ресор културе.(([[http://​www.vladars.net/​sr-SP-Cyrl/​Vlada/​Ministarstva/​mpk/​OM/​Pages/​Splash.aspx|Влада Републике Српске:​ Министарство просвјете и културе:​ Организација]],​ Приступ 11. јануара 2019.))
 +
 +У саставу Министарства је Републички секретаријат за вјере, Републички педагошки завод, Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа,​ Архив Републике Српске и Завод за образовање одраслих.
 +
 +===== Списак министара =====
 +  - Љубомир Зуковић (1992—1995)((Тада под називом Министарство образовања,​ науке, културе и вјера))((Од 1993. године под називом Министарство образовања,​ науке и културе))((Три мандата — прва, друга и трећа Влада))
 +  - Недељко Рашула (1995—1996)((Тада под називом Министарство образовања,​ науке и културе))((Два мандата — четврта и пета Влада))
 +  - Стеван Стевић (1996—1998)((Тада под називом Министарство образовања,​ науке и културе))
 +  - Ненад Сузић((Министарство просвјете)) и Живојин Ерић((Министарство науке и културе)) (1998—2001)
 +  - Митар Новаковић (2001—2003)((Тада под називом Министарство науке и културе))
 +  - Гојко Савановић (2003—2005)
 +  - Милован Пецељ (2005—2006)
 +  - Антон Касиповић (2006—2013)((Три мандата — једанаеста,​ дванаеста и тринаеста Влада))
 +  - [[Горан Мутабџија]] (2013—2014)
 +  - Дане Малешевић (2014—2018)
 +  - Наталија Тривић (од 2018)
 +
 +===== Сродни чланци =====
 +  * [[Влада Републике Српске]]
 +  * [[Министарство за научнотехнолошки развој,​ високо образовање и информационо друштво Републике Српске]]
 +
 +===== Спољне везе =====
 +  * [[http://​www.vladars.net/​sr-SP-Cyrl/​Vlada/​Ministarstva/​mpk/​Pages/​default.aspx|Влада Републике Српске:​ Министарство просвјете и културе]]
Штампање