Добро дошли на Српску енциклопедију

Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

министарство_правде_републике_српске [2019/01/08 22:04]
жељко_тодоровић Нови чланак
министарство_правде_републике_српске [2019/01/09 21:37] (тренутно)
жељко_тодоровић
Линија 1: Линија 1:
 +====== Министарство правде Републике Српске ======
 +**Министарство правде Републике Српске** (МПР РС), једно од 16 министарстава [[Република Српска|Републике Српске]].
  
 +Сједиште Министарства је у [[Бања Лука|Бањој Луци]].
 +
 +===== Дјелокруг =====
 +Министарство правде обавља управне и друге стручне послове који се односе на: остваривање надлежности Републике у области правосудних органа и нотаријата,​ израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства,​ управни надзор над радом правосудне управе и нотаријата,​ извршење кривичних и прекршајних санкција,​ инспекцијске послове,​ који се односе на извршење кривичних и прекршајних санкција,​ унутрашњу организацију рада казнено-поправних и васпитно-поправних установа,​ контролу рада служби очувања безбједности,​ контролу остваривања,​ поштовања и унапређивања људских права лица лишених слободе,​ стручну припрему приједлога за помиловање и амнестију,​ приједлоге установе за условне отпусте осуђених лица и прекиде по молбама осуђених,​ премјештај осуђених лица у одговарајуће установе,​ полагање правосудних испита,​ обраду захтјева домаћих и иностраних судова у вези са пружањем међународне правне помоћи,​ стручна мишљења у вези са међународним уговорима који се односе на пружање правне помоћи у грађанској области,​ мишљења на нацрте међународних уговора и закона којима се уређују питања са елементом иностраности,​ стручна мишљења о законским пројекатима на захтјев других министарстава и других овлашћених органа,​ послове који се односе на организацију и рад правобранилаштава,​ адвокатуре и других служби правне помоћи,​ управљање пројектима у области земљишнокњижне администрације и регистрације земљишта и успостављање и одржавање информационог система земљишних података,​ извјештаје и информације на основу извршеног надзора у погледу судског пословника,​ комуникацију са Међународним резидуалним механизмом за кривичне судове,​ едукацију судија и тужилаца,​ креирање кадровске политике,​ и друге послове у складу са законом.((Члан 17. [[Закон о републичкој управи (2018)|Закона о републичкој управи]] („Службени гласник Републике Српске”,​ број 115/18) ))
 +
 +===== Организација =====
 +На челу Министарства се налази министар правде који је члан [[Влада Републике Српске|Владе Републике Српске]].
 +
 +Испод министра се налазе сљедеће организационе јединице:​ Кабинет министра,​ Секретаријат,​ Ресор правосуђа,​ Ресор за послове нотаријата,​ адвокатуре,​ правобранилаштва,​ бесплатне правне помоћи и спровођење Стратегије за борбу против корупције и Ресор за извршење кривичних санкција.(([[http://​www.vladars.net/​sr-SP-Cyrl/​Vlada/​Ministarstva/​mpr/​OM/​Pages/​Splash.aspx|Влада Републике Српске:​ Министарство правде:​ Организација]],​ Приступ 8. јануара 2019.))
 +
 +У саставу Министарства је Агенција за управљање одузетом имовином,​ Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица и Центар за пружање бесплатне правне помоћи.
 +
 +===== Списак министара =====
 +  - Момчило Мандић (1992—1993)((Тада под називом Министарство правосуђа и управе))
 +  - Јово Росић (1993—1995)((Тада под називом Министарство правосуђа и управе))((Два мандата — друга и трећа Влада))
 +  - Марко Арсовић (1995—1996)((Тада под називом Министарство правосуђа и управе))((Два мандата — четврта и пета Влада))
 +  - Бранко Петрић (1996—1998)((Тада под називом Министарство правосуђа и управе))
 +  - Петко Чанчар (1998—2001)
 +  - Биљана Марић (2001—2003)
 +  - Сауд Филиповић (2003—2005)
 +  - Џерард Селман (2005—2006)
 +  - Омер Вишић (2006)
 +  - Џерард Селман (2006—2013)((Два мандата — дванаеста и тринаеста Влада))
 +  - Горана Златковић (2013—2014)
 +  - Антон Касиповић (од 2014)((Два мандата — петнаеста и шеснаеста Влада))
 +
 +===== Сродни чланци =====
 +  * [[Влада Републике Српске]]
 +  * [[Министарство унутрашњих послова Републике Српске]]
 +  * [[Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске]]
 +
 +===== Спољне везе =====
 +  * [[http://​www.vladars.net/​sr-SP-Cyrl/​Vlada/​Ministarstva/​mpr/​Pages/​default.aspx|Влада Републике Српске:​ Министарство правде]]
Штампање