Добро дошли на Српску енциклопедију

Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

министарство_породице_омладине_и_спорта_републике_српске [2019/01/13 20:15]
жељко_тодоровић Нови чланак
министарство_породице_омладине_и_спорта_републике_српске [2019/01/13 20:30] (тренутно)
жељко_тодоровић
Линија 1: Линија 1:
 +====== Министарство породице,​ омладине и спорта Републике Српске ======
 +**Министарство породице,​ омладине и спорта Републике Српске** (МПОС РС), једно од 16 министарстава [[Република Српска|Републике Српске]].
  
 +Сједиште Министарства је у [[Бања Лука|Бањој Луци]].
 +
 +===== Дјелокруг =====
 +Министарство породице,​ омладине и спорта обавља управне и друге стручне послове који се односе на:​((Члан 22. [[Закон о републичкој управи (2018)|Закона о републичкој управи]] („Службени гласник Републике Српске”,​ број 115/18) ))
 +  * анализирање демографских кретања,​ праћење и предлагање мјера пронаталитетне политике,​ промовисање породичних вриједности и одговорног родитељства,​ развијање и подржавање пројеката и програма удружења усмјерених на добробит дјеце и породице,​ вођење Регистра сигурних кућа, прикупљање,​ обрађивање и евидентирање података о насиљу у породици,​ те насиљу,​ злостављању или занемаривању дјеце, предлагање програма и учешће у едукацији стручњака који раде са дјецом,​ младима и породицама ради подизања квалитета породичног живота и демографског развоја Републике,​ спровођење активности на унапређивању мјера за подстицај рађања дјеце и планирања породице,​ промовисање међугенерацијске сарадње,​ промовисање и праћење примјене конвенција које се односе на заштиту и права дјеце и породице,​ активности на заштити од насиља у породици,​ међународну сарадњу у области подизања квалитета породичног живота,​ демографског развоја и права дјетета,​ пружање стручнe и административно-техничке помоћи раду Савјета за дјецу Републике,​ Савјета за демографску политику Републике и Савјета за сузбијање насиља у породици и породичној заједници;​
 +  * системско праћење стања, проблема,​ потреба и ставова младих у Републици,​ бригу о спровођењу и унапређивању омладинске политике,​ побољшање социјалног статуса младих,​ подршку развоју омладинског организовања,​ вођење регистра омладинских организација,​ реализацију омладинских пројеката,​ обезбјеђивање услова за активно учешће младих у друштву,​ развој неформалног образовања младих и омладинског рада, обезбјеђивање адекватне понуде и стандардизованог приступа у организовању слободног времена младих,​ оснивање и развој омладинских центара,​ подстицање и остваривање међународне омладинске сарадње,​ развој мобилности младих,​ информисање младих,​ пружање стручне и административно-техничке помоћи у раду Савјета за младе, унапређивање и развој волонтирања и подршку развоју волонтерске инфраструктуре;​
 +  * стварање услова за развој спорта на нивоу Републике и његово правно регулисање,​ израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства,​ израду дугорочних и краткорочних планова,​ стратегије и програма развоја спорта Републике и обезбјеђење средстава за њихову реализацију,​ праћење реализације стратешких и програмских задатака,​ утврђивање критеријума за расподјелу средстава и праћење намјенског утрошка тих средстава,​ остваривање међународне сарадње самостално или преко заједничких органа БиХ, стварање услова за унапређивање стручног рада, утврђивање стања спортских објеката и потреба за новим, стварање претпоставки за коришћење спортских објеката и терена,​ регистрацију спортских организација и других организација у области спорта,​ прикупљање и обраду статистичких података и вођење укупне информатике у спорту,​ координацију рада гранских спортских савеза Републике,​ и друге послове у складу са законом.
 +
 +===== Организација =====
 +На челу Министарства се налази министар породице,​ омладине и спорта који је члан [[Влада Републике Српске|Владе Републике Српске]].
 +
 +Испод министра се налазе сљедеће организационе јединице:​ Секретаријат,​ Ресор за породицу,​ Ресор за омладину и Ресор за спорт.(([[http://​www.vladars.net/​sr-SP-Cyrl/​Vlada/​Ministarstva/​mpos/​OM/​Pages/​Splash.aspx|Влада Републике Српске:​ Министарство породице,​ омладине и спорта:​ Организација]],​ Приступ 13. јануара 2019.))
 +
 +===== Списак министара =====
 +  - Рајко Паповић (1996—1998)((Тада под називом Министарство за спорт))
 +  - Милорад Каралић (1998—2001)((Тада под називом Министарство спорта и омладине))
 +  - Зоран Тешановић (2001—2003)((Тада под називом Министарство спорта и омладине))
 +  - [[Бранислав Бореновић]] (2006)
 +  - Проко Драгосављевић (2006—2010)
 +  - Нада Тешановић (2010—2014)((Два мандата — тринаеста и четрнаеста Влада))
 +  - Јасмина Давидовић (2014—2018)
 +  - Соња Давидовић (од 2018)
 +
 +===== Сродни чланци =====
 +  * [[Влада Републике Српске]]
 +  * [[Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске]]
 +
 +===== Спољне везе =====
 +  * [[http://​www.vladars.net/​sr-SP-Cyrl/​Vlada/​Ministarstva/​mpos/​Pages/​default.aspx|Влада Републике Српске:​ Министарство породице,​ омладине и спорта]]
Штампање