Добро дошли на Српску енциклопедију

Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

министарство_науке_и_технологије_републике_српске [2019/01/13 15:34]
жељко_тодоровић Нови чланак
министарство_науке_и_технологије_републике_српске [2019/01/13 15:47] (тренутно)
жељко_тодоровић
Линија 1: Линија 1:
 +====== Министарство науке и технологије Републике Српске ======
 +**Министарство науке и технологије Републике Српске** (МНК РС), некадашње министарство [[Република Српска|Републике Српске]] од 2003. до 2018. године.
  
 +Његове послове је преузело [[Министарство за научнотехнолошки развој,​ високо образовање и информационо друштво Републике Српске]].
 +
 +===== Дјелокруг =====
 +Министарство науке и технологије је вршило управне и друге стручне послове који су се односили на:​((Члан 27. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“,​ бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12) ))
 +  * развој и промоцију научноистраживачке дјелатности;​
 +  * стратегију научноистраживачког развоја Републике,​ подстицање основних,​ примијењених и развојних истраживања и других видова научноистраживачког рада;
 +  * оснивање и обављање дјелатности научноистраживачких и истраживачко-развојних организација;​
 +  * развој и оспособљавање научноистраживачког кадра, обезбјеђење инфраструктуре за обављање научноистраживачке дјелатности,​ научну публицистику,​ систем научног информисања и комуницирања;​
 +  * учествовање у међународној научноистраживачкој дјелатности;​
 +  * вођење базе података о научноистраживачким организацијама и кадровима;​
 +  * стратегију технолошког развоја Републике засновану на јединственом научнотехнолошком систему и знању, подстицање развоја и унапређивање технологија,​ а посебно информационо-комуникационих технологија,​ трансфер технологија,​ подстицање и промоцију развоја инфраструктуре за развој технологија и технопредузетништва,​ подстицање увођења савремене опреме,​ учешће у међународним програмима,​ пројектима и скуповима нових технологија,​ иновације,​ надзор у области развоја технологије;​
 +  * вођење базе података о технолошким капацитетима Републике,​ развој иновационог система Републике,​ развој информационог друштва;​
 +  * стипендирање талентованих ђака и студената;​
 +  * праћење развоја науке и технологије у Европској унији и усклађивање научноистраживачког и иновационог система Републике са стратешким документима,​ стандардима и нормативима Европске уније ради испуњавања услова у процесу европских интеграција;​
 +  * израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства и друге послове у складу са законом.
 +
 +===== Организација =====
 +На челу Министарства се налазио министар науке и технологије који је био члан [[Влада Републике Српске|Владе Републике Српске]].
 +
 +Испод министра су се налазиле сљедеће организационе јединице:​ Сектор за науку, Сектор за технологију и Секретаријат.
 +
 +===== Списак министара =====
 +  - Ђемал Колонић (2003—2005)
 +  - Фуад Туралић (2005—2006)
 +  - [[Бакир Ајановић]] (2006—2010)((Два мандата — једанаеста и дванаеста Влада))
 +  - [[Јасмин Комић]] (2010—2018)((Три мандата — тринаеста,​ четрнаеста и петнаеста Влада))
 +  - Ален Шеранић (2018)
 +
 +===== Сродни чланци =====
 +  * [[Влада Републике Српске]]
 +  * [[Министарство за научнотехнолошки развој,​ високо образовање и информационо друштво Републике Српске]]
 +
 +===== Спољне везе =====
 +  * [[http://​www.vladars.net/​sr-SP-Cyrl/​Vlada/​Ministarstva/​mnk/​Pages/​default.aspx|Влада Републике Српске:​ Министарство науке и технологије]]
Штампање