Добро дошли на Српску енциклопедију

Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

Последња ревизија Обе стране следеће ревизије
министарство_за_просторно_уређење_грађевинарство_и_екологију_републике_српске [2019/01/12 22:50]
жељко_тодоровић Нови чланак
министарство_за_просторно_уређење_грађевинарство_и_екологију_републике_српске [2019/01/12 23:14]
жељко_тодоровић
Линија 1: Линија 1:
 +====== Министарство за просторно уређење,​ грађевинарство и екологију Републике Српске ======
 +**Министарство за просторно уређење,​ грађевинарство и екологију Републике Српске** (МГР РС), једно од 16 министарстава [[Република Српска|Републике Српске]].
  
 +Сједиште Министарства је у [[Бања Лука|Бањој Луци]].
 +
 +===== Дјелокруг =====
 +Министарство за просторно уређење,​ грађевинарство и екологију врши управне и друге стручне послове који се односе на: интегрално планирање и уређење простора,​ примјену Просторног плана Републике,​ управни надзор,​ ревизију и давање сагласности на просторне планове јединица локалне самоуправе и посебних подручја,​ на урбанистичке и регулационе планове,​ ревизију просторно-планске документације,​ развојне програме и инвестиционо-техничке документације од посебног интереса за Републику,​ стручно и финансијско учешће у изради просторно-планске документације локалних заједница,​ урбанистичко планирање,​ грађење,​ успостављање јединствене централне базе података о простору Републике,​ давање овлашћења правним и физичким лицима за обављање дјелатности у дјелокругу Министарства,​ испитивање и стручно оспособљавање,​ уређење грађевинског земљишта,​ производњу грађевинског материјала,​ развој и услуге у области грађевинарства,​ стамбену изградњу и њено финансирање,​ стамбено задругарство,​ стамбене односе,​ стицање својине над стамбеним зградама и становима у заједничкој својини,​ одржавање и управљање стамбеним зградама и заједничким дијеловима стамбених зграда,​ финансијска помоћ за правна лица која су у надлежности Министарства,​ друге послове из стамбено-комуналне дјелатности,​ интегралну заштиту и унапређивање животне средине и природе уопште,​ истраживање,​ планирање и управљање кроз мјере заштите животне средине,​ заштиту озонског омотача,​ праћење климатских промјена,​ свеобухватну заштиту добара од општег интереса,​ природне ресурсе,​ природно и културно насљеђе,​ стручно и финансијско учешће у рестаурацији,​ реконструкцији и конзервацији природног и културно-историјског насљеђа у Републици,​ учешће у изради и реализацији програмских аката на међународном и домаћем нивоу из области заштите животне средине,​ остваривање и координацију стручне сарадње и размјене искуства са међународним и домаћим органима и организацијама и невладиним организацијама у области заштите животне средине,​ учешће у реализацији пројеката финансираних од међународних финансијских организација у области заштите животне средине,​ стручно и финансијско учешће у заштити и одржавању националних паркова Републике,​ израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства,​ учешће у процесима европских интеграција кроз пројекте и програме финансирања у области просторног планирања,​ грађевинарства и екологије,​ и друге послове у складу са законом.((Члан 29. [[Закон о републичкој управи (2018)|Закона о републичкој управи]] („Службени гласник Републике Српске”,​ број 115/18) ))
 +
 +===== Организација =====
 +На челу Министарства се налази министар за просторно уређење,​ грађевинарство и екологију који је члан [[Влада Републике Српске|Владе Републике Српске]].
 +
 +Испод министра се налазе сљедеће организационе јединице:​ Кабинет министра,​ Секретаријат,​ Ресор за урбанизам и просторно планирање,​ Ресор за грађевинарство,​ Ресор за заштиту животне средине и Ресор за координацију пројеката и развој.(([[http://​www.vladars.net/​sr-SP-Cyrl/​Vlada/​Ministarstva/​mgr/​OM/​Pages/​Splash.aspx|Влада Републике Српске:​ Министарство за просторно уређење,​ грађевинарство и екологију:​ Организација]],​ Приступ 12. јануара 2019.))
 +
 +У саставу Министарства је Републичка дирекција за обнову и изградњу.
 +
 +===== Списак министара =====
 +  - [[Алекса Милојевић]] (1992—1993)((Тада под називом Министарство за просторно уређење))
 +  - Радослав Брђанин (1993—1995)((Тада под називом Министарство урбанизма,​ стамбено-комуналних послова и грађевинарства))((Два мандата — друга и трећа Влада))
 +  - Ратко Мишановић (1995—1998)((Тада под називом Министарство за урбанизам,​ стамбено-комуналне послове и грађевинарство))((Три мандата — четврта,​ пета и шеста Влада))
 +  - Јово Башић (1998—2001)((Тада под називом Министарство за урбанизам,​ грађевинарство,​ стамбено-комуналне послове и екологију))
 +  - Неђо Ђурић (2001—2003)((Тада под називом Министарство за урбанизам,​ стамбено-комуналне дјелатности,​ грађевинарство и екологију))
 +  - Менсур Шехагић (2003—?)
 +  - Хрусто Тупековић (?—2005)
 +  - Мухамед Лишић (2005—2006)
 +  - Фатима Фетибеговић (2006—2010)((Два мандата — једанаеста и дванаеста Влада))
 +  - Сребренка Голић (од 2010)((Четири мандата — тринаеста,​ четрнаеста,​ петнаеста и шеснаеста Влада))
 +
 +===== Сродни чланци =====
 +  * [[Влада Републике Српске]]
 +  * [[Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске]]
 +
 +===== Спољне везе =====
 +  * [[http://​www.vladars.net/​sr-SP-Cyrl/​Vlada/​Ministarstva/​mgr/​Pages/​default.aspx|Влада Републике Српске:​ Министарство за просторно уређење,​ грађевинарство и екологију]]
Штампање