Корисничке алатке

Алатке сајта


министарство_за_научнотехнолошки_развој_високо_образовање_и_информационо_друштво_републике_српске

Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске

Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске (МНРВОИД), једно од 16 министарстава Републике Српске.

Сједиште му се налази у Бањој Луци.

Дјелокруг

Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво врши управне и друге стручне послове који се односе на:1)

 • научнотехнолошки развој, унапређивање високог образовања и развој информационог друштва у Републици, као и израду и праћење стратегија из наведених области;
 • унапређивање и подстицање развоја фундаменталних развојних примијењених истраживања;
 • подстицање иноваторства и економског развоја кроз употребу нових технологија;
 • високо образовање и студентски стандард;
 • нострификацију и еквиваленцију иностраних високошколских диплома;
 • усклађеност образовне политике са глобалним технолошким трендовима;
 • успостављање и развој система електронске управе;
 • стратешко и оперативно спровођење концепта информационе безбједности у Републици и инспекцијски надзор у овој области;
 • послове у вези са дигиталним идентитетима правних и физичких лица из Републике Српске, електронско представљање и потписивање;
 • утврђивање технолошких и информатичких стандарда;
 • академску и истраживачку мрежу Републике Српске;
 • стручну верификацију и давање претходне сагласности на набавке информатичке и друге технолошке опреме за потребе Владе, министарстава, републичких управа и републичких управних организација;
 • координацију технолошких и информатичких пројеката у јавном сектору;
 • промоцију употребе нових технологија;
 • израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства;
 • учешће у реализацији пројеката финансираних од међународних финансијских организација;
 • пружање информација путем медија и других видова информисања о свом раду, и друге послове у складу са законом.

Организација

На челу Министарства се налази министар за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво који је члан Владе Републике Српске.

Испод министра се налазе сљедеће организационе јединице: Кабинет министра, интерни ревизор, Секретаријат, Ресор за научнотехнолошки развој, Ресор за високо образовање и Ресор за информационо друштво.2)

Списак министара

 1. Жељко Будимир (од 2022)

Сродни чланци

Спољне везе

министарство_за_научнотехнолошки_развој_високо_образовање_и_информационо_друштво_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2023/01/03 00:01