Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

Следећа ревизија
Претходна ревизија
Последња ревизија Обе стране следеће ревизије
високи_судски_и_тужилачки_савјет_републике_српске [2019/06/14 21:36]
жељко_тодоровић Нови чланак
високи_судски_и_тужилачки_савјет_републике_српске [2019/07/09 18:16]
жељко_тодоровић
Линија 1: Линија 1:
 +====== Високи судски и тужилачки савјет Републике Српске ======
 +**Високи судски и тужилачки савјет Републике Српске** (ВСТС РС), некадашњи наметнути орган судске власти у [[Република Српска|Републици Српској]] од 2002. до 2004. године.
  
 +===== Надлежност =====
 +Високи судски и тужилачки савјет Републике Српске је имао сљедеће надлежности:​((Члан 18. Закона о Високом судском и тужилачком савјету Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”,​ број 31/02) ))
 +  - вршио избор и именовање судија,​ судија поротника,​ резервних судија,​ јавних тужилаца и замјеника јавних тужилаца;​
 +  - именовао предсједнике судова;​
 +  - предлагао кандидате за именовање у [[Уставни суд Републике Српске]] и у [[Уставни суд Босне и Херцеговине]];​
 +  - надзирао даље стручно усавршавање судија и јавних тужилаца и савјетовао Центар за едукацију судија и јавних тужилаца Републике Српске у вези са усвајањем програма даљег усавршавања судија и јавних тужилаца;​
 +  - утврђивао минимум даљег стручног усавршавања које је сваке године требао проћи сваки судија и јавни тужилац;​
 +  - утврђивао услове за почетну обуку кандидата за судијску и тужилачку функцију и надзирао остваривање такве обуке;
 +  - разматрао годишњи извјештај Управног одбора Центра за едукацију судија и јавних тужилаца Републике Српске;​
 +  - одлучивао о питањима неспојивости других функција које су обављали судије и јавни тужиоци са судијском и тужилачком функцијом,​ као и о питању њиховог имунитета;​
 +  - одлучивао о упућивању судија и јавних тужилаца у други суд или јавно тужилаштво уколико није било друкчије одређено законом;​
 +  - примао притужбе против судија и јавних тужилаца;​
 +  - покретао и водио провјеравања и дисциплинске поступке,​ утврђивао дисциплинску одговорност и изрицао дисциплинске санкције укључујући привремено удаљење са дужности судија,​ судија поротника,​ јавних тужилаца и замјеника јавних тужилаца и одлучивао о жалбама у дисциплинским поступцима;​
 +  - одлучивао о притужбама које је подносио судија или јавни тужилац који је сматрао да се његова права утврђена законом,​ или још шире, да се његова независност,​ или независност законског поступка угрожавају или игноришу на било који начин;
 +  - предлагао [[Народна скупштина Републике Српске|Народној скупштини Републике Српске]] број судија,​ јавних тужилаца и замјеника јавних тужилаца за одређени суд или јавно тужилаштво након што би затражио мишљење или на иницијативу појединог предсједника суда или јавног тужиоца,​ а након консултовања одговарајућег тијела надлежног за буџет;
 +  - прикупљао информације и водио документацију о професионалном статусу судија,​ јавних тужилаца и замјеника јавних тужилаца,​ укључујући и датум њиховог именовања и престанка дужности,​ као и статистичке податке који су се односили на њихове радне резултате;​
 +  - давао мишљење о нацртима закона,​ прописима или о важним питањима која су могла утицати на правосуђе,​ те покретао поступак усвајања одговарајућих закона;​
 +  - израђивао предлоге буџета за све судове и јавна тужилаштва у [[Република Српска|Републици Српској]] у договору са надлежним тијелима,​ презентирао ове буџетске предлоге [[Влада Републике Српске|Влади Републике Српске]] и [[Народна скупштина Републике Српске|Народној скупштини Републике Српске]],​ те надгледао извршење тих буџета како би се осигурало одговарајуће и континуирано финансирање свих судова и јавних тужилаштава у Републици Српској;​
 +  - одлучивао о именовању извршног директора и другог стручног и административног особља Високог савјета;​
 +  - извршавао друге надлежности одређене законом.
 +
 +Високи судски и тужилачки савјет је доносио одлуке већином гласова свих чланова који су били присутни и гласали. Већина чланова Високог савјета је чинила кворум.
 +
 +===== Састав =====
 +Високи судски и тужилачки савјет Републике Српске су чинили сљедећи чланови:​((Члан 5. Закона о Високом судском и тужилачком савјету Републике Српске))
 +  * судија [[Врховни суд Републике Српске|Врховног суда Републике Српске]],​ којег су бирале све судије Врховног суда;
 +  * јавни тужилац [[Републичко јавно тужилаштво Републике Српске|Републичког јавног тужилаштва Републике Српске]],​ којег је бирао републички јавни тужилац и његови замјеници;​
 +  * један судија [[Окружни судови Републике Српске|окружног]] или [[Основни судови Републике Српске|основног суда]], којег је бирало Удружење судија и тужилаца Републике Српске;​
 +  * један јавни тужилац или замјеник јавног тужиоца из [[Окружна јавна тужилаштва Републике Српске|окружног]] или основног јавног тужилаштва,​ којег је бирало Удружење судија и тужилаца Републике Српске;​
 +  * судија суда за прекршаје,​ којег је бирало Удружење судија за прекршаје Републике Српске;​
 +  * адвокат,​ којег је бирала [[Адвокатска комора Републике Српске]];​
 +  * особа високих моралних вриједности и интегритета,​ коју је именовао [[предсједник Републике Српске]];​
 +  * два члана, из Високог судског и тужилачког савјета Федерације Босне и Херцеговине;​
 +  * до осам међународних чланова,​ које је именовао [[високи представник за Босну и Херцеговину]].
 +
 +Предсједник и потпредсједник ВСТС РС бирали су се двотрећинском већином гласова чланова који су били присутни и гласали. Стручне и административне послове је обављао Секретаријат Високог савјета који је имао извршног директора.
 +
 +===== Сродни чланци =====
 +  * [[Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине]]
Штампање