Добро дошли на Српску енциклопедију

Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

Обе стране последње ревизије Претходна ревизија
амандмани_v_и_vi_на_устав_српске_републике_босне_и_херцеговине_1992 [2018/07/08 14:59]
жељко_тодоровић
амандмани_v_и_vi_на_устав_српске_републике_босне_и_херцеговине_1992 [2019/04/17 15:44] (тренутно)
жељко_тодоровић
Линија 1: Линија 1:
 +====== Амандмани V и VI на Устав Српске Републике Босне и Херцеговине (1992) ======
 +{{ https://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​5/​57/​Republika_Srpska_coat_large.png?​150 }}
 +\\
 +<style center>​**АМАНДМАНИ V и VI НА УСТАВ\\
 +СРПСКЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**</​style>​
  
 +\\
 +Ови амандмани чине саставни дио Устава Српске Републике Босне и Херцеговине и ступају на снагу даном њиховог проглашења.
 +
 +===== Амандман V =====
 +
 +У члану 11. став 2. мијења се и гласи:​\\
 +„Смртна казна може се изузетно прописати и изрећи само за најтеже облике тешких кривичних дјела.”
 +
 +===== Амандман VI =====
 +
 +Члан 15. мијења се и гласи:​\\
 +„Незаконито лишавање слободе је кажњиво.\\
 +Лишење слободе може трајати само док постоје законски услови за то.\\
 +Лице за које постоји основана сумња да је извршило кривично дјело може бити притворено и задржано у притвору само кад је то неопходно ради вођења кривичног поступка или ради безбједности људи.\\
 +Притвор се одређује одлуком суда, а само изузетно,​ под условима одређеним законом,​ одлуком другог законом овлашћеног органа — најдуже до три дана.\\
 +Лицу које је притворено мора се уручити писмено образложено рјешење у часу притварања. Против овог рјешења притворено лице има право жалбе.”
 +
 +\\
 +Број: 01-22/92\\
 +8. јуна 1992. године
 +
 +\\
 +Предсједник\\
 +Предсједништва\\
 +Српске Републике БиХ,\\
 +Др **Радован Караџић**,​ с. р.
 +
 +===== Сродни чланци =====
 +  * [[Устав Српске Републике Босне и Херцеговине (1992)]]
 +  * [[Амандмани I до IV на Устав Српске Републике Босне и Херцеговине (1992)]]
 +  * [[Амандмани VII и VIII на Устав Српске Републике Босне и Херцеговине (1992)]]
 +
 +===== Извори =====
 +  * „Службени гласник српског народа у Босни и Херцеговини”,​ број 8/92
 +
 +~~NOTOC~~
Штампање