Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

Обе стране последње ревизије Претходна ревизија
Следећа ревизија
Претходна ревизија
амандмани_i_до_iv_на_устав_српске_републике_босне_и_херцеговине_1992 [2018/07/08 14:58]
жељко_тодоровић
амандмани_i_до_iv_на_устав_српске_републике_босне_и_херцеговине_1992 [2019/11/21 23:53] (тренутно)
жељко_тодоровић
Линија 1: Линија 1:
 +====== Амандмани I до IV на Устав Српске Републике Босне и Херцеговине (1992) ======
 +{{ https://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​5/​57/​Republika_Srpska_coat_large.png?​150 }}
 +\\
 +<style center>​**АМАНДМАНИ I до IV НА УСТАВ\\
 +СРПСКЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**</​style>​
  
 +===== Амандман I. =====
 +
 +Члан 109. мијења се и гласи: Право је и дужност свих грађана да бране и штите сувереност,​ територију,​ независност и уставни поредак Српске Републике Босне и Херцеговине.
 +
 +Права и дужности у одбрани уређују се посебним законом.
 +
 +===== Амандман II. =====
 +
 +Члан 110. мијења се и гласи: Српска Република Босна и Херцеговина има своју војску,​ коју сачињава стални и резервни састав.
 +
 +Стални састав сачињавају професионални војници и војници на служењу војног рока.
 +
 +О војсци Српске Републике Босне и Херцеговине доноси се посебан закон.
 +
 +===== Амандман III. =====
 +
 +Члан 111. мијења се и гласи: Војском Српске Републике Босне и Херцеговине у миру и рату командује предсједник Републике,​ на основу Устава и Закона.
 +
 +Предсједник Републике поставља,​ унапређује и разрјешава официре војске Српске Републике Босне и Херцеговине у складу са законом,​ поставља и разрјешава предсједнике,​ судије и судије поротнике војних судова и војне тужиоце.
 +
 +===== Амандман IV. =====
 +
 +Члан 112. мијења се и гласи: Војни судови и војни тужиоци установљавају се законом.
 +
 +Војни судови су независни судови и суде на основу закона.
 +
 +Амандмани I—IV чине саставни дио Устава Српске Републике Босне и Херцеговине и ступају на снагу даном њиховог проглашења.
 +
 +\\
 +Број: 02-228/​92.\\
 +12. маја 1992. године\\
 +Бања Лука
 +
 +\\
 +Предсједник Скупштине\\
 +српског народа\\
 +у Босни и Херцеговини\\
 +Мр **Момчило Крајишник**,​ с. р.
 +
 +===== Сродни чланци =====
 +  * [[Устав Српске Републике Босне и Херцеговине (1992)]]
 +  * [[Амандмани V и VI на Устав Српске Републике Босне и Херцеговине (1992)]]
 +  * [[Амандмани VII и VIII на Устав Српске Републике Босне и Херцеговине (1992)]]
 +
 +===== Извори =====
 +  * „Службени гласник српског народа у Босни и Херцеговини“,​ број 6/92
 +
 +~~NOTOC~~
 +~~NOCACHE~~
Штампање