Добро дошли на Српску енциклопедију

Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

Обе стране последње ревизије Претходна ревизија
Следећа ревизија
Претходна ревизија
агенција_за_државну_управу_републике_српске [2018/08/11 21:32]
жељко_тодоровић
агенција_за_државну_управу_републике_српске [2019/09/15 16:13] (тренутно)
жељко_тодоровић
Линија 1: Линија 1:
 ====== Агенција за државну управу Републике Српске ====== ====== Агенција за државну управу Републике Српске ======
-**Агенција за државну управу Републике Српске** (АДУРС), ​републичка управна организација ​која за свој рад одговара [[Влада Републике ​Српске|Влади Републике Српске]]. Има својство правног лица.+**Агенција за државну управу Републике Српске** (АДУ РС), ​самостална управна организација ​са својством правног лица
 + 
 +Сједиште Агенције је у [[Бања Лука|Бањој Луци]].
  
 ===== Дјелокруг ===== ===== Дјелокруг =====
-Агенција за државну управу ​Републике Српске ​обавља управне и друге стручне послове који се односе на:​((Члан 41. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске, број ​118/08) )) +Агенција за државну управу обавља управне и друге стручне послове који се односе на:​((Члан 41. [[Закон о републичкој управи (2018)|Закона о републичкој управи]] („Службени гласник Републике Српске, број ​115/18) )) 
-  * установљавање и спровођење јединствених правила и процедура за запошљавање,​ именовање,​ постављање, оцјењивање и напредовање државних службеника,​+  * установљавање и спровођење јединствених правила и процедура за запошљавање,​ именовање,​ постаљање,​ оцјењивање и напредовање државних службеника
 +  * обуку и усавршавање запослених у државној управи,
   * планирање и реализовање у сарадњи са органима управе властитог органа и кадровских потреба тих органа,​   * планирање и реализовање у сарадњи са органима управе властитог органа и кадровских потреба тих органа,​
   * предлагање стратегије,​ доношење програма обучавања и општег стручног усавршавања државних службеника за све органе управе,​ као и примјена наведене стратегије и програма самостално или у сарадњи са другим органима и организацијама,​   * предлагање стратегије,​ доношење програма обучавања и општег стручног усавршавања државних службеника за све органе управе,​ као и примјена наведене стратегије и програма самостално или у сарадњи са другим органима и организацијама,​
-  * предлагање Влади начина полагања стручног испита за рад у управи,​ доношење програма и организовање полагања испита за рад у републичкој управи,​+  * предлагање Влади начина полагања стручног испита за рад у управи,​ 
 +  * доношење програма и организовање полагања испита за рад у републичкој управи,​
   * утврђивање највиших стандарда,​ правила и процедура руковођења у органима републичке управе,​   * утврђивање највиших стандарда,​ правила и процедура руковођења у органима републичке управе,​
   * припремање и вођење Централног регистра државних службеника (кадрова),​   * припремање и вођење Централног регистра државних службеника (кадрова),​
   * пружање стручне помоћи органима републичке управе у планирању,​ запошљавању и одлучивању о правима и обавезама државних службеника,​   * пружање стручне помоћи органима републичке управе у планирању,​ запошљавању и одлучивању о правима и обавезама државних службеника,​
   * подношење извјештаја и информација на захтјев републичке законодавне и извршне власти,​   * подношење извјештаја и информација на захтјев републичке законодавне и извршне власти,​
-  * издавачку дјелатност у вези са обуком и стручним усавршавањем државних службеника ​и+  * издавачку дјелатност у вези са обуком и стручним усавршавањем државних службеника,
   * друге послове у складу са законом.   * друге послове у складу са законом.
  
Линија 18: Линија 22:
 На челу Агенције за државну управу Републике Српске се налази директор којег поставља [[Влада Републике Српске]]. На челу Агенције за државну управу Републике Српске се налази директор којег поставља [[Влада Републике Српске]].
  
-Директору су потчињена три одјељењана челу челу са начелницимаи Секретаријатна челу са секретаром.+Директору су потчињена три одјељења на челу челу са начелницима и Секретаријат на челу са секретаром.
  
 Три одјељења Агенције за државну управу су:​(([[http://​adu.vladars.net/​cyrl/?​page=6|Агенција за државну управу Републике Српске:​ Организација]],​ Приступ 26. новембра 2016.)) Три одјељења Агенције за државну управу су:​(([[http://​adu.vladars.net/​cyrl/?​page=6|Агенција за државну управу Републике Српске:​ Организација]],​ Приступ 26. новембра 2016.))
Линија 24: Линија 28:
   * Одјељење за обуку и аналитичке послове   * Одјељење за обуку и аналитичке послове
   * Одјељење за централну кадровску евиденцију.   * Одјељење за централну кадровску евиденцију.
 +
 +===== Сродни чланци =====
 +  * [[Генерални секретаријат Владе Републике Српске]]
 +  * [[Републички секретаријат за законодавство Републике Српске]]
 +  * [[Закон о републичкој управи (2018)]]
 +  * [[Правила за израду закона и других прописа Републике Српске (2014)]]
  
 ===== Спољне везе ===== ===== Спољне везе =====
   * [[http://​adu.vladars.net|Службени сајт Агенције за државну управу Републике Српске]]   * [[http://​adu.vladars.net|Службени сајт Агенције за државну управу Републике Српске]]
Штампање