Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

Обе стране последње ревизије Претходна ревизија
Следећа ревизија
Претходна ревизија
агенција_за_државну_управу_републике_српске [2018/08/11 21:32]
жељко_тодоровић
агенција_за_државну_управу_републике_српске [2019/09/15 16:13] (тренутно)
жељко_тодоровић
Линија 1: Линија 1:
 +====== Агенција за државну управу Републике Српске ======
 +**Агенција за државну управу Републике Српске** (АДУ РС), самостална управна организација са својством правног лица.
  
 +Сједиште Агенције је у [[Бања Лука|Бањој Луци]].
 +
 +===== Дјелокруг =====
 +Агенција за државну управу обавља управне и друге стручне послове који се односе на:​((Члан 41. [[Закон о републичкој управи (2018)|Закона о републичкој управи]] („Службени гласник Републике Српске”,​ број 115/18) ))
 +  * установљавање и спровођење јединствених правила и процедура за запошљавање,​ именовање,​ постаљање,​ оцјењивање и напредовање државних службеника,​
 +  * обуку и усавршавање запослених у државној управи,​
 +  * планирање и реализовање у сарадњи са органима управе властитог органа и кадровских потреба тих органа,​
 +  * предлагање стратегије,​ доношење програма обучавања и општег стручног усавршавања државних службеника за све органе управе,​ као и примјена наведене стратегије и програма самостално или у сарадњи са другим органима и организацијама,​
 +  * предлагање Влади начина полагања стручног испита за рад у управи,​
 +  * доношење програма и организовање полагања испита за рад у републичкој управи,​
 +  * утврђивање највиших стандарда,​ правила и процедура руковођења у органима републичке управе,​
 +  * припремање и вођење Централног регистра државних службеника (кадрова),​
 +  * пружање стручне помоћи органима републичке управе у планирању,​ запошљавању и одлучивању о правима и обавезама државних службеника,​
 +  * подношење извјештаја и информација на захтјев републичке законодавне и извршне власти,​
 +  * издавачку дјелатност у вези са обуком и стручним усавршавањем државних службеника,​
 +  * друге послове у складу са законом.
 +
 +===== Организација =====
 +На челу Агенције за државну управу Републике Српске се налази директор којег поставља [[Влада Републике Српске]].
 +
 +Директору су потчињена три одјељења на челу челу са начелницима и Секретаријат на челу са секретаром.
 +
 +Три одјељења Агенције за државну управу су:​(([[http://​adu.vladars.net/​cyrl/?​page=6|Агенција за државну управу Републике Српске:​ Организација]],​ Приступ 26. новембра 2016.))
 +  * Одјељење за планирање и запољшавање
 +  * Одјељење за обуку и аналитичке послове
 +  * Одјељење за централну кадровску евиденцију.
 +
 +===== Сродни чланци =====
 +  * [[Генерални секретаријат Владе Републике Српске]]
 +  * [[Републички секретаријат за законодавство Републике Српске]]
 +  * [[Закон о републичкој управи (2018)]]
 +  * [[Правила за израду закона и других прописа Републике Српске (2014)]]
 +
 +===== Спољне везе =====
 +  * [[http://​adu.vladars.net|Службени сајт Агенције за државну управу Републике Српске]]
Штампање